Forside | Generalforsamling | Referater | Vedtægter (pdf) | Bestyrelse |

Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes 2. marts 2023 kl. 19 på Tinderhøj Skole, Fortvej 71, 2610 Rødovre

Dagsorden

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der er ikke modtaget nogen forslag

5. Fremtidigt arbejde

6. Valg

Valg af formand

Valg af øvrig bestyrelse

Valg af suppleanter

Valg af revisorer

Valg af revisorsuppleant

Valg af Landsmødedelegerede

7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen inviterer afdelingen på lidt at spise og drikke.

________________________________________________________________

Siden er sidst opdateret den 13. december 2022