Forside | Generalforsamling | Referater | Vedtægter (pdf) | Bestyrelse |

Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes 2. marts 2023 kl. 19 på Tinderhøj Skole, Fortvej 71, 2610 Rødovre

Dagsorden

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der er ikke modtaget nogen forslag

5. Fremtidigt arbejde

6. Valg

Valg af formand Lis Jakobsen På valg

Valg af øvrig bestyrelse

 • Birger Madsen På valg
 • Jens Spelmann På valg
 • John Johnson På valg
 • Johan Knudsen På valg i 2024
 • Flemming Nielsen På valg i 2024
 • Henrik Friis På valg i 2024

Valg af suppleanter

 • Børge Nielsen 1. suppl På valg
 • Susanne Sindberg 2. suppl. På valg

Valg af revisorer

 • Jann Larsen På valg
 • Inge Jørgensen På valg i 2024

Valg af revisorsuppleant

Valg af Landsmødedelegerede

 • Flemming Nielsen På valg
 • Bert Thomsen På valg

Valg af Landsmødesuppleanter

 • Henrik Friis 1. suppl På valg
 • Arne Stjernholm Madsen 2. suppl På valg

7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen inviterer afdelingen på lidt at spise og drikke.

Årsberetning

________________________________________________________________

Siden er sidst opdateret den 19. januar 2023

Luftforurening koster liv. Derfor opfordrer Cyklistforbundet nu til, at du skriver under på et nyt borgerforslag. Vi kræver renere luft i Danmark.

Skriv under her