Silkeborg har brug for en stor cykelplan

Der er grund til at lette på hatten og anerkende Vej og Planudvalgets beslutning om at igangsætte en undersøgelse af, hvordan man kan opgradere eksisterende banestier, så oplandsbefolkningen får lyst at tage cyklen i stedet for bilen til byen.

I det hele taget er det nødvendigt at blive klogere på, hvordan vi får flere til at tage cyklen. Det indebærer også, at vi må kigge på Silkeborg bys infrastruktur, så cyklismen kan fremmes.

Silkeborg har i det hele taget potentialet til at blive en fantastisk cykelby.

En sammenkædning af de flotte initiativer, der er i forhold til MTB-cykling og aktiviteter i skoven, bør sammenkædes med hvordan vi får flere til at tage hverdagscyklen.

Udover at Silkeborg gerne vil brande sig som Danmarks friluftskommune nr. 1, er der store sundhedsfremmende perspektiver i at investere i cyklisme. Veldokumenterede undersøgelser fra bl.a. Dansk Industri dokumenterer, at investeringer fremmer sundheden og giver færre sygedage. Seneste sundhedsundersøgelse viser, at den generelle sundhedstilstand i Silkeborg er blevet dårligere, samt at antallet af inaktive borgere er steget. Fremmelse af hverdagscyklismen vil kunne være med til at ændre på dette.

Undersøgelser viser også, at antallet af borgere der tager cyklen i dagligdagen er faldet, men der er gode erfaringer fra byer, der har knækket denne negative kurve. Målet må være, at Silkeborg også er en af de byer, der vil have flere til at cykle og gør det nødvendige for at få det til at ske.

Bjarne Petersen, Cyklistforbundet

Jernbanevej 19, 8600 Silkeborg