Cyklistforbundet i Silkeborgs arbejdsgrundlag

Cyklistforbundet i Silkeborg vil fremme hverdagscykling, hvor det er muligt og i partnerskaber med andre interessenter, som vil være en del af dette. Vi ser det som vores vigtigste formål at gøre det så attraktivt som muligt at cykle i Silkeborg, uanset hvor du bor i kommunen.

Hverdagscyklismen har været faldende de seneste år, og dette skal vendes ud fra flg. perspektiver:

 • Trivsels- og Sundhed

  Adskillige rapporter viser, at cyklisme fremmer trivsel og sundhed. F.eks. viser en rapport fra Dansk Industri, at 10% flere cyklende vil medføre 267.000 færre sygedage, heraf 112.000 arbejdsdage. Det kunne være en rigtig god ting at sætte en målsætning om, at der i f.eks. 2023 skal være 10% flere cyklende i Silkeborg og sætte nogen til at undersøge, hvordan dette mål kan nås.Motionsperspektivet (målsætning om at antallet af motionsinaktive skal ned fra 19 til 17% inden…….)

 • Klima

  Silkeborg har en målsætning om at være CO2 neutral i 2025. Hvis man vil satse massivt på at flere cykler, vil dette være fremmende for at dette mål kan nås.

 • Fremkommelighed

  Der har været store debatter om, at bilerne på mange tider af dagen har svært ved at komme rundt i den indre by. Attraktive cykelforhold vil være med til at få flere til at cykle fremfor at tage bilen. Man kunne sætte massivt ind på at få borgere, der har færre end f.eks. 5 km. på arbejde eller uddannelse, til at tage cyklen. Endvidere kunne der laves faciliteter, der fremmer pendleres mulighed for at stille cyklen ca. 5 km. fra arbejdspladsen og så cykle resten af vejen.

 • Økonomi

  Investeringer i cykelinfrastruktur er en investering, der kan betale sig. Gode eksempler er rapporten fra Dansk Industri og Skåne – cykelvägsplan 2018-29, hvor en investering på 130 mio. årligt i alt 1,5 mia kr. Forventet gevinst på 1,8 mia. kr. på folkesundheden

 • Turisme og branding

  Silkeborg har med sit slogan som Outdoorhovedstad vist, at man vil satse på at brande sig på en friluftskommune. Der vil være masser af brandingværdi i at lade cyklisme på almindelige cykler være en del af denne strategi.

 • Børnecykling

  Børn skal lære at cykle, og børn skal cykle i skole. Program laves.

Vi arbejder ud fra flg. punkter:

 • Adskillelse af cykel og øvrig trafik, hvor dette er muligt.

Flg. indfaldsvinkler

 • Udnyttelse og udvikling af banestierne, som naturlige indfaldsveje (katalog laves)

 • Supercykelstier til f.eks. Lysbro/Funder og Sejs (del af kataloget)

 • En plan for indre by, hvor nogle gader gøres til ”cykelgader” (efter f.eks. Mejlgade-modellen i Århus) (del af kataloget)

 • En cykelplan der skal fremme cyklisme til og fra gymnasiet (del af kataloget).

 • Cykelbroer ved Indelukket, Alderslyst-Odden-Søfront (jf. model), Langsø mod gymnasiet.

 • Bilfrit Skoletorv og tilstødende veje, jf. model.

Børne og skolecykling

 • Fokus på fremmelse af cykling til og fra skole (involvering med Dansk skoleidræt og Dansk skolecykling)

 • Cykellegebaner

Cykelpendling

 • Samarbejde med erhvervslivet (f.eks. Jyske Bank og Silkeborg kommune) mhp. at fremme cykling til og fra arbejde. Investering i f.eks. cykler, tøj, omklædning mv. – en investering med afkast gennem bedre trivsel og sundhed.

 • Etablering af faciliteter, hvor det er muligt at stille bilen f.eks. ca. 5 km. fra arbejde og så cykle resten af vejen.

 • El-cykling mv. for dem som vil forlænge sit cykelliv.

 • Ladcykling mv. som alternativ til bil nr. 2

 • Offentligemøder, hvor der bliver sat fokus på cyklisme og hvor der hentes erfaringer andre steder fra (f.eks. Århus og sammenlignelige byer), et møde om supercykelstier, cykelbroer

Kampagner

 • F.eks. Silkeborg på Cyklen, 10% flere i sadlen før 2023.

Mulige samarbejdspartner

 • Silkeborg kommune

 • Vej og plan

 • Sundhed og forebyggelse

 • Kultur og fritid, herunder outdoor

 • Skole

 • Erhvervsliv, f.eks. Silkeborg kommune og Jyske Bank

 • Dansk Skolecykling/Dansk Skoleidræt

 • DGI (motionsperspektivet)

 • Lokalråd

 • Cykelbutikker

 • Midtjyllands avis