Cyklistforbundet i Slagelse

Slagelse lokalafdeling

Cyklistforbundet har ikke en lokalafdeling i Slagelse, men en repræsentant, som varetager cyklisternes interesser i lokalområdet.

Kontakt Niels G. Mortensen mail: niels.g.mortensen@gmail.com

Repræsentanten for Slagelse varetager cyklisternes tarv i kommunen, især vedrørende:

  • trafikpolitiske spørgsmål – med tætte bånd til Sorø og Næstved (Sydvestsjælland)

  • fysiske trafikforhold – anlæg af cykelstier, forbedring af færdselsveje og færdselsforhold

  • cykel infrastruktur – for skolebørn, voksne cyklister, motionister, gravelister, turister, etc.

Udover fremkommelighed, sikkerhed og tryghed vil Cyklistforbundet i 2023 især se på børn og unges mobilitet, samt cykling og den grønne omstilling.

Giv et praj er din nemme måde at give besked til kommunen, hvis du har set mangler eller fejl på veje, fortove og cykelstier – fx huller i vejen eller stien, nedfaldne grene, ødelagte skilte eller fejl i trafiklys, snerydning og salt, manglende beskæring mv. Mangler der lys i en gadelampe skal du dog melde det direkte til Envafors.

Du kan se et kort her over Slagelse kommune med egentlige cykelstier og -ruter markeret i blåt. Hvis du kender til andre cykelstier og -ruter i Slagelse, må du meget gerne sende en mail til Niels.