Ordinær generalforsamling i Cyklistforbundet, Tårnby afd.

Bestyrelsens forslag til dagsorden

 1. valg af ordstyrer og referent

 2. bestyrelsens beretning

 3. Kasserens beretning herunder fremlæggelse af det reviderede regnskab

 4. behandling af indkomne forslag

 5. valg af kasserer(lige år)

 6. valg af 1-3 bestyrelsesmedlemmer og 2 supplanter samt 1 revisor og suppleant

 7. valg af 2 delegerede til cyklistforbundets landsmøde, samt 1 supplant

 8. eventuelt

Sted:
Foreningscenteret ”postkassen” lokale 8
Amagerlandevej 71, 2770 Kastrup

Valg af øvrig bestyrelse

 • Birger Madsen På valg
 • Jens Spelmann På valg
 • John Johnson På valg
 • Johan Knudsen På valg i 2024
 • Flemming Nielsen På valg i 2024
 • Henrik Friis På valg i 2024