Arbejdsudvalg i Cyklistforbundet

Hovedbestyrelsen har nedsat en række arbejdsudvalg og grupper om specifikke emner. Flere af udvalgene er åbne for alle interesserede medlemmer af Cyklistforbundet.

Der er pt nedsat følgende udvalg: Fremkommeligheds- og cykelmedtagningsudvalget, hverve-udvalget, internationalt udvalg, vejteknisk rådgivningsgruppe og budgetudvalget.

De tre første udvalg er åbne for interesserede medlemmer af Cyklistforbundet. Kontakt Cyklistforbundets sekretariat via post@cyklistforbundet.dk for mere info. Der er mulighed for at holde video/Skype-møder.

Budgetudvalget

Budgetudvalget har til opgave at behandle budgetansøgninger fra afdelinger og repræsentanter og er som det eneste udvalg beskrevet direkte i forretningsordenen. Budgetudvalget består som minimum af Hovedbestyrelsens kasserer og den regnskabsansvarlige i sekretariatet. Kassereren er formand for udvalget.

 • Jens Peter Hansen, tovholder

 • Trine Stjernø

Fremkommeligheds- og cykelmedtagningsudvalget

Fremkommelighedsudvalget har fokus på at sikre gode cykelforhold, herunder mulighed for cykelmedtagning i offentlig transport, sikre skoleveje og god og tilstrækkelig cykelinfrastruktur. Udvalget skaber dialog og videndeling mellem Cyklistforbundets afdelinger og repræsentanter med det formål at udvikle forslag til konkrete infrastrukturelle forbedringer samt sparring i forhold til konkrete lokale udfordringer.

 • Claus Bonnevie, tovholder

 • Anders Nielsen

 • Birger Nielsen

 • Claus Behrendsen

 • Erik Hjulmand

 • Jens Kvorning

 • Keld Simonsen

 • Mads Øbro

 • Michael Levisen Nielsen

 • Mike Hedlund-White

 • Rudi Tobisch

Hverveudvalget

Hverveudvalget har fokus på Cyklistforbundets hverveindsatser med det formål at fastholde samt øge antallet af både betalende og aktive medlemmer. Udvalgets arbejde understøtter de initiativer, der er igangsat af Hovedbestyrelsen om at styrke engagementet i cykelsagen bredt i befolkning og sker i tæt samarbejde med sekretariatet, lokalafdelinger og frivillige.

 • Mike Hedlund-White, tovholder

 • Claus Bonnevie

 • Frank Elm Jacobsen

 • Inger Larsen Ørbæk

 • Søren Bloch

 • Ulla Didriksen

 • Jens Kvorning

Internationalt Udvalg

Internationalt Udvalg har fokus på videndeling og dialog med enkeltpersoner og civilsamfundsorganisationer særligt i udviklingslande om opbygning af cykelkultur. Udvalget arrangerer blandt andet gå-hjem-møder og debatter om internationale emner for alle interesserede.

 • Julie Schack, tovholder

 • Bjarne Bonné

 • Jens Peter Hansen

 • Jeppe Mikel Jensen

 • Keld Simonsen

 • Lotte Bech

 • Mike Hedlund-White

 • Michael Ekman

 • Jens Kvorning

Vejteknisk Udvalg

Vejteknisk Udvalg har fokus på vejenes udformning, så de bliver bedst mulige for cyklister. Der arbejdes med vejregler, færdselsloven, bekendtgørelser og cirkulærer, og udvalget bidrager til Cyklistforbundets høringssvar, når det handler om det vejtekniske område. Udvalget hjælper også lokalafdelinger, sekretariatet og Hovedbestyrelsen, når der er brug for svar på vejtekniske spørgsmål om fx vejenes udformning.

 • Roger Christensen, tovholder

 • Jens E. Pedersen

Læs også

Få indflydelse

Cyklistforbundet er en demokratisk organisation, hvor du kan få indflydelse på flere måder.

Sådan får du indflydelse
Cykling i skoven

Det sker lokalt

Cykelture, gør det selv-værksteder, medlemsmøder og St. Cykeldag. Se, hvad der sker i lokalafdelingerne.

Se kalenderen

Lokalafdelingerne

Cyklistforbundet er repræsenteret over det meste af Danmark med lokalafdelinger eller lokale repræsentanter.

Find en lokalafdeling
Kun i fællesskab kan vi gøre cyklen til det trygge og oplagte valg i hverdagen. Kun sammen kan vi skabe en sundere og mere bæredygtig verden.