Cyklende Fællesskaber - cyklen som redskab til mental trivsel

Cyklistforbundet står bag Cyklende Fællesskaber i samarbejde med Landsforeningen af Væresteder. På seks væresteder inviterer vi brugere med psykisk sårbarhed på 16 cykelture fra april til september 2024.

Fællesskab og gode oplevelser står øverst på dagsordenen, når vi fra april hopper på cyklen og prøver kræfter med de nye cykler, der er leveret til de seks deltagende væresteder i Haderslev, Fredericia, Kolding, Randers, Odense og Nyborg. Cyklerne er valgt af værestedsbrugere og fokus har været på komfort og sikkerhed.

Frivillige cykelkaptajner fra Cyklistforbundet er sammen med udvalgte brugere af væresteder blevet klædt på til at starte de nye fællesskaber op. Foruden at planlægge turene og køre forrest har kaptajnteamet også arbejdet med rammerne for fællesskabet. De seks kaptajnteam er klar til at sprede cykelglæde, og har i de indledende øvelser fokuseret på det rummelige og imødekommende fællesskab som afsæt for de fælles oplevelser det bliver at komme ud i naturen og være fysiske sammen.

Projektet er et pilotprojekt som følges af VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. I projektet skal vi undersøge, om cyklen kan anvendes som løftestang til bedre mentalt trivsel, og om den metode vi anvender, er den rigtige. Derfor følger vi de cyklende fællesskaber tæt og evaluerer og justerer efter de 16 ture. Målet er, at vi i 2025 tilbyder et defineret cykelfællesskab for 5-7 nye væresteder med velafprøvede metoder og viden om hvad der virker.

Janne og Kurt er to af projektets frivillige. Janne er frivillig på Stoppestedet i Odense og Kurt er frivillige i Cyklistforbundet. Begge har meldt sig til projektet, fordi de gerne vil være med til at give mennesker gode oplevelser i et aktivt positivt fællesskab. Vi kunne ikke løfte projektet uden mennesker som Janne og Kurt. Cyklende Fællesskaber bygger på det frivillige engagement, og uden de mange cykelentusiaster, som gerne vil være med til at sprede cykelglæde, havde vi ikke kunnet tilbyde mennesker med psykisk sårbarhed et cykelfællesskab. Maria Amrani, projektleder i Cyklistforbundet

Cyklende Fællesskaber - cyklen som redskab til bedre mental trivsel

Cyklistforbundet udvikler sammen med Landsforeningen af Væresteder et tilbud med regelmæssige cykelture og fokus på det aktive positive fællesskab til voksne brugere af væresteder, som oplever psykisk mistrivsel. Projektet gennemføres over tre år og med støtte fra VELUX FONDEN.

Om Cyklende Fællesskaber

Regelmæssig fysisk aktivitet som cykling gør en forskel både for den fysiske og psykiske sundhed. Mere cykling i hverdagen kan fungere som en vigtig faktor til at skabe det overskud, der kan styrke koblingen til hverdagslivet.

Formålet med projektet er at udvikle et tilbud til voksne med psykisk mistrivsel, som med støtte kan opleve at få og fastholde en tilknytning til aktive positive fællesskaber med cyklen som fælles tredje.

Målet er, at flere mennesker, der lever med psykiske vanskeligheder, kommer ud på regelmæssige cykelture, oplever cyklen som et middel til transport, gode oplevelser og mere overskud i hverdagen.

I Cyklistforbundet har vi tidligere arbejdet med mental sundhedsfremme gennem cykling. Her fandt deltagerne det særligt værdifuldt, at cykelturene gav dem mulighed for at mærke naturen, samtale uden nødvendigvis at have øjenkontakt, og at de på cykelen ikke skulle bære deres egen kropsvægt. Det er læring, som vi bringer med ind i 'Cyklende fællesskaber'.

Frivilliguddannelsen

Fællesskabet for de frivillige er også centralt i Cyklende Fællesskaber. Vi ønsker at give vores frivillige både nye kompetencer og spændende oplevelser, der gør en forskel for andre. Derfor står vi klar med en frivilliguddannelse, hvor vi forbereder den frivillige på at arbejde med fællesskab og personer, der lever med psykisk sårbarhed.

Samarbejdspartnerne

Landsforeningen af Væresteder er partner i projektet. I Cyklistforbundet er vi glade for samarbejdet med en landsdækkende forening, der består af 200 medlemmer, herunder kommunale, kirkelige og private væresteder samt Det Digitale Værested. Landsforeningen af Væresteder arbejder for at forbedre vilkårene for socialt udsatte mennesker ved at styrke målgruppen.

VELUX FONDEN støtter udviklingen af indsatser, der forebygger og reducerer psykisk mistrivsel. For at sikre, at projekterne er relevante for brugerne, har VELUX FONDEN inddraget ti erfaringseksperter, der selv har oplevet psykisk sygdom og mistrivsel. Erfaringseksperterne har bidraget til den første udvælgelse af projektidéer.

Andet godt fra Cyklistforbundet

Gode cyklistguides

Gør din cykel forårs- og vinterklar. Tjekliste til køb af elcykel. Lær dit barn at cykle. Sæt hjelmen rigtigt. Og meget mere. Vi har guiden.

Se alle vores guides

Meld dig ind i Cyklistforbundet

Vælg mellem et almindeligt medlemskab, et digitalt medlemskab for unge, et hustandsmedlemskab, et seniormedlemskab, et gavemedlemskab og et firmamedlemskab.

Meld dig ind

Det laver vi

Vi står bag indsatser, som får flere til at cykle, som gør det mere sikkert at cykle, og som bidrager til at bruge cyklen som løftestang til en sund, grøn og mere bæredygtig verden

Det laver vi