Gør en forskel i dit lokalområde

Skal det være nemmere at være cyklist? Bør der være flere og bedre cykelstier? Er skolevejene for usikre for børn at cykle til skole? Få hjælp til arbejdet med lokale initiativer med Cyklistforbundets frivillighåndbog.

Vi har samlet inspiration og gode råd til dig, der gerne vil lave frivilligt, lokalt arbejde for cykelsagen - hvad enten det er som enkeltperson, som en lokal borgergruppe eller som medlem af Cyklistforbundet.

Ideer til indsatsområder

  • Hvordan får vi etableret cykelstier i de smalle, stærkt trafikerede gader og på bystrøget?

  • Hvordan kan man cykle til vigtige turmål i byer med gågader, uden at det går ud over fremkommeligheden?

  • Belægning på cykelstierne skal være så god, at cyklisterne ikke fristes til at køre ud på vejen, fordi belægningen der er bedre.

  • Hvordan kan vi få gjort børnenes skoleveje bedre, end de er i dag?

  • Hvordan får vi anlagt grønne stier (cykelstiruter) ud til de rekreative områder?

  • Hvordan får vi bedre cykelparkering ved tog- og busterminaler, ved indkøbscentre og andre offentlige steder?

Samarbejdet med kommunen

Det er værdifuldt at have en god og konstruktiv kontakt til kommunens forvaltning og politikere. Det gør det nemmere at pege på udfordringer og byde ind med løsningsforslag. Det er vigtigt, når du vil:

  • Påvirke konkrete forhold: Det er en god ide at have en (eller flere) kontakt(er) til en ansat i den kommunale forvaltning, der har vej og stier som ansvarsområde. For en lokalafdeling er det en god tommelfingerregel at have få, men gode kontakter i forvaltningen. Det er selvfølgelig lettere at opdyrke gode kontakter i små og mellemstore kommuner end i store.

  • Påvirke den langsigtede planlægning: Det er vigtigt at påvirke arbejdet i kommunens planafdeling direkte. Som regel bliver kommuneplanen fremlagt til høring inden den endelige vedtagelse. Bed om at få dem tilsendt eller find den på kommunens hjemmeside. Læs planen og kommentér skriftligt.

  • Påvirke politikerne: Det er vigtigt, at politikerne husker cyklister og gode og trygge cykelstier, når de skal lægge de årlige budgetter. Invitér politikerne (og kommunale ansatte) på cykeltur, hvor I viser og fortæller om de udfordringer, som I oplever. Vælg gerne besværlige eller farlige cykelruter. Sørg for pressedækning - politikerne ynder at komme i avisen, og I får som lokalafdeling god reklame. Skriv eventuelt selv avisartiklen for lokalavisen. Om pressemeddelelser og læserbreve - læs med længere nede.

Trafiksikkerhedsrådet: Mange kommuner har et lokalt trafiksikkerhedsråd. Hvis ikke Cyklistforbundet allerede har en plads i det råd, kan det være en god ide at arbejde for, at cyklisternes stemme bliver repræsenteret her.

Vidensbank

Viden er vigtig, når man ønsker at skubbe på gode kommunale løsninger for cyklister. Vi har samlet gode steder at finde viden på cykelområdet på denne side.

Læserbreve og pressemeddelelser

Omtale i pressen skaber opmærksomhed og synlighed. Hvis du/I har meninger om bestemte forhold i kommunen, kan et læserbrev i den lokale avis være et godt sted at lufte sine synspunkter for en bredere kreds.

Vær ikke bange for at pege på udfordringer. Men tænk også i at byde ind med løsninger. Det er nemmere at skabe lydhørhed og opbakning med løsningsorienterede indspark end med sur kritik.

Kontakt også de lokale/regionale medier, hvis I har arrangementer og begivenheder, som I inviterer til; initiativer, som I sætter i gang; eller har kommentarer til lokalplaner, trafikpolitik, lokale udfordringer etc.

Få gode råd til det lokale pressearbejde i pressemanualen

Læs også

Få nyhedsbrevet

Hold dig opdateret på cykelområdet med vores månedlige nyhedsbrev.

Tilmeld dig her

Hold cyklen i topform

Den velholdte cykel kører bare bedre. Brug Cyklistforbundets gør det selv-guide og gør din cykel forårsklar.

Læs guiden

Få indflydelse

Cyklistforbundet er en demokratisk organisation, hvor du kan få indflydelse på flere måder.

Sådan får du indflydelse