Pressemanual til det lokale arbejde

Presse-omtale er vigtigt for en organisation som Cyklistforbundet. Det skaber opmærksomhed og synlighed, og det har vi brug for i arbejdet med at gøre nemmere og mere sikkert at være cyklist.

Kontakt de lokale / regionale medier, hvis I har arrangementer og begivenheder, som I inviterer til; initiativer, som I sætter i gang, eller hvis I har kommentarer til lokalplaner, trafikpolitik, skoleveje, færdselsundervisning, lokale problemer etc. Personlige oplevelser med forhold, som I synes er fremadsynede eller problematiske, kan også være gode at fortælle om.

Det er en god ide at kontakte en journalist personligt via vedkommendes arbejdsmail eller arbejdstelefon.

Kom godt i gang

 • Vælg en presseansvarlig - igangsætter/koordinator/ korrektur.

 • Kend deadline (lokalaviser har normalt deadline 2-7 dage før udgivelsen)

 • Vælg, om det skal være et læserbrev, en pressemeddelelse, en artikel eller og tid og sted-meddelelse

 • Husk: En artikel eller en pressemeddelelse behøver ikke at være laaaang for at være god – snarere tværtimod.

Hvordan henvender I jer?

 • Skriv eller ring, når I har god historie. Det er godt med en personlig kontakt, som man 'dyrker' lidt.

 • Prøv at sætte jer i journalistens sted. Hvad vil være interessant for journalistens læsere at høre om?

 • Gør budskabet klart for dig selv – så bliver det det også for journalisten og i sidste ende læseren/lytteren/seere

Skriv pressemeddelelser, som redaktionerne kan lide

 • Skriv en og kun en historie: Begynd med konklusionen og ryd ud i mellemregninger

 • Intet nyt - ingen historie: Nyhedsmedier fortæller ikke gamle historier, så gør jer klart, hvad nyheden helt præcis er

 • Kend og brug de journalistiske nyhedskriterier: Det skal være aktuelt og nyt. Det skal være væsentlig for mediets modtagere. Mediets modtagere skal kunne identificere sig med det evt. ved hjælp af en case. Der skal være en grad af 'sensation' og konflikt (der skal med andre ord være noget på spil) - og det skal også helst være konstruktivt - alt med et bud på en løsning

 • Kend og brug journalistisk formidling: Skriv det vigtigste først. Find på en kort og let forståelig overskrift. Uddyb i en manchet. Fold ud i brødteksten.

Sprog og overvejelser

 • Skriv kort og klart

 • Undgå for lange sætninger, undgå fremmedord og lange sammensatte ord

 • Pas på med at være for vred eller negativ i fx et læserbrev. Meget kan fortælles ud fra en positiv eller humoristisk vinkel. Husk også at komme med forslag til, hvordan noget kan gøres bedre.

Tjekliste

Når du har skrevet et indlæg, så tjek følgende inden du sender det af sted:

 • Har du et godt billede at sende med?

 • Er budskabet klart?

 • Er sproget præcist og let forståeligt?

 • Hvilke medier skal indlægget sendes til?

 • Hvornår har medierne deadline?

 • Er der tydelig afsender på - dit navn, relation til Cyklistforbundet, evt. jobtitel, mail og telefonnummer?

 • Har du afsat tid til at følge op på henvendelsen?

Ved interview

 • Gør dit budskab præcist

 • Formuler dig kort

 • Vær dig selv og tal sandt

 • Svar på de spørgsmål, som journalisten stiller

 • Hvis du ikke kender svaret, er der ikke noget forkert i at sige "det må jeg undersøge til i morgen"

 • Giv navn og telefonnummer, så kan journalisten vende tilbage, hvis der er yderligere spørgsmål