Cyklistforbundet på Bornholm

Bornholm lokalafdelinger

Kontakt: Erik Nielsen (lokalformand), mail: eriksn.bornholm@gmail.com, tlf.: 56 95 23 75

Vi arbejder for bedre cykelstier, bedre snerydning på cykelstier og kantbaner, færre brosten og skærvebelagte veje, bedre cykelparkering. Og vi arbejder for højere sikkerhed for cyklister, ikke mindst børnene.

Bornholmafdelingen udgiver, som supplement til det landsdækkende medlemsblad Cyklister, deres eget lokalblad. Find den aktuelle og de tidligere udgaver her

Afdelingen siger

Bornholm Rundt medlemsfordel

Medlemmer af lokalafdelingen kan få refunderet startgebyret (kr. 180) til Bornholm Rundt 2019, hvis tilmelding sker senest tirsdag den 20. august 2019 (sidste dag for tilmelding online).Tilmelding foretages på www.cykelbornholmrundt.dk

Medlemmer skal være registreret som indmeldt inden 1. august 2019 og skal ud for "Tilhørsforhold" skrive "Bornholms Cyklist Forbund" ved tilmeldingen for at kunne benytte sig af ovenstående.

Startgebyret refunderes ved afhentning af startnummer: Lørdag den 24. august kl. 10-16 og på løbsdagen 25. august kl. 06.30-08.30.

Bestyrelse

Lokalformand

Erik Nielsen, mail: eriksn.bornholm@gmail.com, tlf.: 56 95 23 75, adresse: Sankt Mortens Gade 45B, 3700 Rønne

Kasserer

Bente Kofoed, Solbakkevej 1, , mail: bente@soltop.dk, tlf: 24 45 59 50, adresse: Arnager, 3700 Rønne

Bestyrelsesmedlemmer

Henrik Andersen, mail: andersensv34@gmail.com, tlf.: 21 69 02 30, adresse: Sveasvej 34, 3700 Rønne

Claes Ludvigsen, mail: claesl44@gmail.com, tlf.: 23 67 92 74, adresse: Åvej 44, 3700 Rønne

Suppleant

Allan Kofoed, tlf.: 61 40 55 97, adresse: Solbakkevej 1, adresse: Arnager, 3700 Rønne

Revisor

Svend Aage Kristoffersen, tlf.: 51 92 94 14, Askene 10, adresse: Vestermarie, 3700 Rønne

Revisorsuppleant

Ole Jønsson, tlf.: 23 27 78 61, Louisenhøj 33, 3700 Rønne

Trafikudvalg

Erik Nielsen, mail: eriksn.bornholm@gmail.com, tlf.: 56 95 23 75, adresse: Sankt Mortens Gade 45 B, 3700 Rønne

Henrik Andersen, mail: andersensv34@gmail.com, tlf.: 21 69 02 30, Sveasvej 34, 3700 Rønne

Claes Ludvigsen, mail: claesl44@gmail.com, tlf.: 23 67 92 74 , adresse: Åvej 44, 3700 Rønne

Bladudvalg

Erik Nielsen, mail: eriksn.bornholm@gmail.com, tlf.: 56 95 23 75, adresse: Sankt Mortens Gade 45 B, 3700 Rønne

Referater og vedtægter

Vedtægter

Generalforsamling 05-02-2019