Vi søger praktikant (genopslag)

Er du glad for data og GIS? Vil du prøve kræfter med dit fag i en ambitiøs og professionel civilsamfundsorganisation, der arbejder med vigtige dagsordener som menneskevenlige, sunde / grønne byer og landdistrikter? Så søg stillingen som praktikant på projektet "Cykelvenlig stations- og byudvikling" i Cyklistforbundet i forårssemestret.

OBS: Dette er et redigeret genopslag, hvor der nu primært fokuseres på GIS-kompetencer

Det bliver et spændende forår i Cyklistforbundet med masser af aktiviteter og analyseopgaver, hvor researchprojektet "Cykelvenlig stations- og byudvikling" når de afgørende faser. De første analyser er tilendebragt, og lige nu pågår kvalitative analyser mhp. udvikling af nye teser. Du kommer til at være en del af arbejdet med at indsamle data med relevans for cykelvenlig byplanlægning og - afhængig af interesser og faglighed - bistå i analysearbejdet, samling af konklusioner og anbefalinger til byplanlæggere, developere og politikere.

Som praktikant i Cyklistforbundet skal du ikke forvente at bruge meget tid på kaffebrygning eller kopiering. Til gengæld kan du forvente at blive en vigtig del af vores sekretariat, og du får både ansvar og kommer til at lære en masse om især projektarbejde, og hvordan vi bruger projekter, kampagner og indsatser i et større arbejde for at gøre cyklen til det trygge og oplagte valg i hverdagen og for at skabe en sundere og mere bæredygtig verden med cyklen som løftestang.

Opgaverne bliver en eller flere af følgende:

  • Indsamling af variable til projektets nye teser pba. det hidtidige arbejde
  • Validering af hidtidig indsamlet data
  • Evt. analysearbejde afhængig af interesse og faglighed

Om dig:

Du er studerende på en videregående uddannelse – fx inden for geografi, geoinformatiker, samfundsfag, sociologi eller lign., og

  • har erfaring med databehandling og - gerne - analyser i QGIS
  • er struktureret og pligtopfyldende
  • kan lide at samarbejde, men er også god til at arbejde selvstændigt, planlægge og disponere egen tid

Om os:

Vi er en demokratisk medlemsorganisation og Danmarks største organisation på cykelområdet. Vi tilbyder dejlige kollegaer, god stemning og en uformel omgangstone, og vi taler om meget andet end cykler!

Cyklistforbundets sekretariat ligger i Rømersgade lige ved Torvehallerne/Nørreport. Du kommer til at indgå i vores samlede stab på ca. 15 faste medarbejdere, og du vil få en seniormedarbejder som din praktikantvejleder.

Praktikopholdet er på 30-37 timer/uge og løber over forårssemestret. Timetal og den præcise praktikperiode kan aftales nærmere, så det passer med studieforløb og -krav. Praktikopholdet er ulønnet, da det forudsættes, at dit uddannelsessted anerkender opholdet som meritgivende.

Vi glæder os til at se din ansøgning

Send din ansøgning inkl. eventuelle bilag til praktik@cyklistforbundet.dk senest søndag den 7. januar. Vi afholder forventeligt samtaler umiddelbart herefter.

Kontakt

For nærmere information kontakt politisk konsulent og projektleder Emil Maj Christensen (40 70 83 70 / emil@cyklistforbundet.dk).

Om Cyklistforbundet: Med cyklen kan vi skabe et grønnere, sundere og mere klimavenligt Danmark. Vi kæmper for bedre og mere sikre forhold for cyklister og for, at flest muligt vælger cyklen som hverdagens transportmiddel. Vi står bag landsdækkende kampagner som Alle Børn Cykler og VI CYKLER TIL ARBEJDE. Vi støtter virksomheder, kommuner og regioner med at arbejde målrettet og ambitiøst med cykelfremme. Vi arbejder politisk for flere cykelvenlige beslutninger på lokalt, regionalt og nationalt plan. Vi har ca. 12.000 medlemmer og lokale afdelinger i det meste af Danmark.