Arbejdsudvalg i Cyklistforbundet

Hovedbestyrelsen har nedsat en række arbejdsudvalg og grupper om specifikke emner. Flere af udvalgene er åbne for alle interesserede medlemmer af Cyklistforbundet.

Der er p.t. nedsat følgende udvalg: Fremkommeligheds- og cykelmedtagningsudvalget, Hverveudvalget, Internationalt Udvalg, Vejteknisk Udvalg og Budgetudvalget.

Alle udvalg - med undtagelse af Budgetudvalget - er åbne for interesserede medlemmer af Cyklistforbundet. Kontakt Cyklistforbundets sekretariat via post@cyklistforbundet.dk for mere info. Der er mulighed for at holde video/Skype-møder.

Budgetudvalget

Budgetudvalget har til opgave at behandle budgetansøgninger fra afdelinger og repræsentanter og er som det eneste udvalg beskrevet direkte i forretningsordenen. Budgetudvalget består som minimum af hovedbestyrelsens kasserer og den regnskabsansvarlige i sekretariatet. Kassereren er formand for udvalget.

Tovholder: Mike Hedlund-White
Mail: mhwden444@hotmail.com

Fremkommeligheds- og cykelmedtagningsudvalget

Fremkommelighedsudvalget har fokus på at sikre gode cykelforhold, herunder mulighed for cykelmedtagning i offentlig transport, sikre skoleveje og god og tilstrækkelig cykelinfrastruktur. Udvalget skaber dialog og videndeling mellem Cyklistforbundets afdelinger og repræsentanter med det formål at udvikle forslag til konkrete infrastrukturelle forbedringer samt sparring i forhold til konkrete lokale udfordringer.

Tovholder: Claus Bonnevie
Mail: claus.bonnevie@hotmail.com

Hverveudvalget

Hverveudvalget har fokus på Cyklistforbundets hverveindsatser med det formål at fastholde samt øge antallet af både betalende og aktive medlemmer. Udvalgets arbejde understøtter de initiativer, der er igangsat af Hovedbestyrelsen om at styrke engagementet i cykelsagen bredt i befolkning og sker i tæt samarbejde med sekretariatet, lokalafdelinger og frivillige.

Tovholder: Mike Hedlund-White
Mail: mhwden444@hotmail.com

Internationalt Udvalg

Internationalt Udvalg har fokus på videndeling og dialog med enkeltpersoner og civilsamfundsorganisationer særligt i udviklingslande om opbygning af cykelkultur. Udvalget arrangerer blandt andet gå-hjem-møder og debatter om internationale emner for alle interesserede.

Tovholder: Julie Schack
Mail: julieschack@hotmail.com

Læs også

Få indflydelse

Cyklistforbundet er en demokratisk organisation, hvor du kan få indflydelse på flere måder.

Sådan får du indflydelse
Cykling i skoven

Kalender: Det sker lokalt

Cykelture, gør det selv-værksteder, medlemsmøder og St. Cykeldag. Se aktuelle begivenheder og arrangementer i Cyklistforbundets lokale afdelinger.

Se afdelingernes kalender

Afdelinger og repræsentanter

Cyklistforbundet er tilstede over det meste af Danmark. Se, hvor vi har afdelinger og repræsentanter.

Find en afdeling
Kun i fællesskab kan vi gøre cyklen til det trygge og oplagte valg i hverdagen. Kun sammen kan vi skabe en sundere og mere bæredygtig verden.