Forslag, der ønskes behandlet på landsmødet, skal være hovedbestyrelsen i hænde senest lørdag den 17. september 2022.

Sådan stiller du et forslag til landsmødet 2022

Frist for modtagelse af forslag til beslutning og forslag til vedtægtsændringer er den 17. september 2022.

Du kan stille forslag på to måder:

1/ Udfyld dette PDF-skema og vedhæft det i en mail til post@cyklistforbundet.dk.

2/ Send dit forslag i selv mailen - med følgende informationer:

  • Navn, afdeling evt. medlemsnummer på forslagsstiller(e)

  • Forslagets art (vælg kun én): Forslag til beslutning - Forslag til vedtægtsændring

  • Forslagets indhold (max 300 tegn, inkl. mellemrum)

  • Begrundelse (max 500 tegn, inkl. mellemrum)

  • Økonomiske konsekvenser

  • Hvem udfører opgaven: Sekretariatet, hovedbestyrelsen eller afdelingerne

  • Eventuel uddybning af forslaget

Forslag 2022

Efterhånden som vi modtager forslagene, vil de fremgå her på siden.