Janus Boye


Efter et år som først suppleant og så som ordinært medlem, vil jeg gerne fortsætte mit arbejde i Cyklistforbundets hovedbestyrelse.

For dem som ikke kender mig:
Jeg er far til tre børn i skolealderen, og så har jeg boet på Mejlgade midt i Aarhus siden 2004.

I mit arbejdsliv er jeg en iværksætter, især med fokus på digitalisering og innovation. Jeg har opbygget et lille verdensfirma, som står bl.a. for erfa-grupper i ind- og udland og har arrangeret en international konference i Aarhus hvert år siden 2005. Blandt vores kunder er dygtige og flinke folk fra hovedsagligt større organisationer, både i det offentlige og private. Det giver mig et stort netværk, som jeg gerne vil bruge til at fremme Cyklistforbundet og vores vigtige formål. Og så har livet som iværksætter og leder lært mig en del fra det private erhvervsliv, som jeg også mener kan være til gavn her.

Udenfor arbejde, gør jeg hvad jeg kan, for at sætte mere fokus på bedre vilkår for børn og unge, bakke op om sunde fællesskaber og så med lidt ekstra fokus på kulturen, som jeg ser som en sløjfe omkring det hele og et vigtigt sted hvor vi alle kan mødes. Jeg har siddet i skolebestyrelsen på Samsøgades Skole i 5 år – det er vores lokale folkeskole midt i Øgaderne, været kandidat til kommunalvalget i 2021 for Socialdemokratiet, og har brugt 2022 især på mit engagement her hos jer i Cyklistforbundet, i Rådet for Sikker Trafik og så i et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund. Mit engagement har fået mig ind i en del bestyrelser, givet mig erfaring på strategisk niveau, en forståelse for hvordan frivillige motiveres og udvidet mit perspektiv som både menneske og leder. Det tager jeg alt med ind i arbejdet her.

Jeg vil fortsætte mit arbejde for at styrke Cyklistforbundet både nationalt og lokalt, fordi det er der brug for. Vi skal have vendt udviklingen, så flere vælger cyklen. Vi har en stærk stemme på landsplan, men det kræver også et stærkt lokalt fundament med gode og velfungerende lokalafdelinger og aktiviteter rundt omkring i landet.

Jeg kender jer bedre end jeg gjorde for et år siden og vil gå ydmygt til opgaven i samarbejde med resten af hovedbestyrelsen, de gode folk i sekretariatet og naturligvis vores nye direktør.

Se alle kandidaterne

Kandidater til hovedbestyrelsen 2022

Hovedbestyrelsen er Cyklistforbundets øverste myndighed, der bliver valgt på det årlige landsmøde i oktober. Se de opstillede kandidater her.