Jens Peter Hansen


Erfaring fra Cyklistforbundet og andet organisationsarbejde

Jeg har været formand for Randers afdelingen siden 2012; medlem af HB siden 2014 og landsformand seneste to år, hvilket absolut ikke har været nogen triviel opgave: COVID 19; en faretruende lav egenkapital; vedtagelse af Infrastrukturplan 2035; Cykeltopmøde & Grand Depart, farvel til Klaus Bondam; ansættelse af ny direktør samt mange timer på Giv En Cykel initiativet. Vi har håndteret udfordringerne: Der er nu styr på økonomien; en lille vækst i antal medlemmer, midler til at drive Giv En Cykel og vi har med Kenneth Øhrberg ansat den helt rigtige som direktør for Cyklistforbundet.

I mit CF arbejde trækker jeg på erfaringer fra bestyrelsesarbejde inklusiv formandsposter i organisationer og virksomheder og ikke mindst erfaringer som byrådsmedlem, hvor jeg siden 2001 har fokuseret især på aktiv mobilitet og vedvarende energi.

Uddannelses- og erhvervserfaring

Uddannet landmand, jordbrugsøkonom fra Landbohøjskolen, 15 år som jordbrugsforsker på Foulum, 16 år som digital specialkonsulent hos SEGES og to år med energi- og klimapolitik, kommunikation og interessevaretagelse for Danmarks Vindmølleforening. Er nu selvstændig med virksomheden Jensen Petersen & Hansen, hvor de primære forretningsområder er TrailView (Google Street View), Bikeep (smart cykelparkering) og udvikling af solcelleprojekter i samarbejde med GreenGo Energy A/S.

Mine fokusområder og hvilke opgaver kan jeg bidrage med som bestyrelsesmedlem

 1. En synlig og fakta funderet landsformand, der med energi, engagement og autenticitet taler cyklingens sag i alle sammenhænge.

 2. Modernisering af vores forbund via udvikling af nye engagementsformer og tilknytninger.

 3. Markant større fokus på det kommunale niveau. Dette omfatter ikke mindst at sekretariatet i væsentlig større omfang støtter det lokale arbejde.

Derudover vil jeg fortsat arbejde for:

 • Cykling som en i enhver henseende ligeværdig transportform.

 • At få flere til at cykle mere. Dette kræver sikkerhed, tryghed, fremkommelighed, ligeværdighed og kulturforandring, og vil resultere i øget folkesundhed, mindsket trængsel og positive miljøeffekter.

 • Forandringsskabende kommunikation: Vi skal fortælle om glæden ved at cykle, og vi skal informere om cyklingens personlige og samfundsmæssige fordele.

Jeg bidrager især med

 • En dyb forståelse for kommunalpolitik og muligheder for at påvirke politikere og forvaltning.

 • Ajourført overblik over forskningsbaseret viden om de mange positive effekter ved cykling.

 • Personlige erfaringer som mobilist, seriøs cykelpendler, turistcykling og motions cykling.

 • Viden om brug af digitale teknologier til kommunikation og vidensdeling.

 • Erfaringer med fundraising, projektudvikling og internationalt samarbejde.

 • Relevant netværk indenfor politik, organisationer og medieverdenen.

 • Løbende PR for cykelsagen på sociale medier, i trykte medier og på TV.

Hvor ser jeg Cyklistforbundets udvikling om fem år og på længere sigt

Cyklistforbundet – vi flytter os med omtanke. Sådan vil CF kendes i 2027, idet vi har formået at positionere os som organisationen for kritiske mobilister – dvs. personer, der bevidst forholder sig til hvordan de mest hensigtsmæssigt kommer fra A til B. Dette til gavn for dem selv og samfundet og ikke mindst – via reduceret trængsel - til gavn for bilister. Cykling er samfundet schweizerkniv – uanset problem kan cykling bidrage til løsningen.

Organisatorisk er der i 2027 et velfungerende samarbejde mellem stærke lokale afdelinger og sekretariat, således at Cyklistforbundets gennemslagskraft på det nationale niveau også overføres til det kommunale niveau.

Se alle kandidaterne

Kandidater til hovedbestyrelsen 2022

Hovedbestyrelsen er Cyklistforbundets øverste myndighed, der bliver valgt på det årlige landsmøde i oktober. Se de opstillede kandidater her.