Sådan stiller du et forslag til landsmødet 2023

Forslag, der ønskes behandlet på landsmødet, skal være sendt ind senest den 16. september.

Du kan stille forslag på to måder:

1/ Udfyld dette PDF-skema og vedhæft det i en mail til post@cyklistforbundet.dk.

2/ Send dit forslag i selv mailen - med følgende informationer:

  • Navn, afdeling evt. medlemsnummer på forslagsstiller(e)

  • Forslagets art (vælg kun én): Forslag til beslutning - Forslag til vedtægtsændring

  • Forslagets indhold (max 300 tegn, inkl. mellemrum)

  • Begrundelse (max 500 tegn, inkl. mellemrum)

  • Økonomiske konsekvenser

  • Hvem udfører opgaven: Sekretariatet, hovedbestyrelsen eller afdelingerne

  • Eventuel uddybning af forslaget