Cyklistforbundets landsmøde 2020

På landsmødet lægges rammerne for Cyklistforbundets arbejde det kommende år. Årets landsmøde* foregår lørdag den 31. oktober på Mødecenter Odense.

Sådan kan du få indflydelse

 • Stil op som kandidat til hovedbestyrelsen: Bliver du valgt til hovedbestyrelsen, får du sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer indflydelse på forbundets løbende politiske og strategiske arbejde. Læs mere her
  Obs: Du får transport til landsmødet og ophold betalt, men du skal selv tilmelde dig til landsmødet

 • Stil forslag: Alle medlemmer kan stille forslag til vedtagelse. Sidste frist for at stille forslag er lørdag den 19. september. Se vejledningen til at stille et forslag her

 • Deltag i debatten: På landsmødet kan du tage ordet i debatten og fra talerstolen dele din holdning til indkomne forslag og andet inden for cykelområdet i øvrigt

 • Bliv delegeret: Som delegeret har du stemmeret fx til valg af ny hovedbestyrelse og arbejdsprogram. Det er Cyklistforbundets lokale afdelinger, der baseret på afdelingens størrelse vælger et bestemt antal delegerede til landsmødet. Kontakt din lokalafdeling, hvis du vil høre mere om processen for valg af delegeret

 • Ordet er frit: Har du en idé eller andet, som du gerne vil dele med andre på landsmødet, kan du gøre det lørdag eftermiddag under punktet 'Ordet er frit'. Hvis du vil have ordet, skal du skrive til post@cyklistforbundet.dk senest fredag den 23. oktober.

Tilmelding

Alle - også delegerede og kandidater til Hovedbestyrelsen - skal tilmelde sig. Sidste frist for tilmelding er 9. oktober kl. 12.

OBS: På grund af corona-situationen er vi, som bekendt, underlagt en række restriktioner fra myndighedernes side, og der er derfor begrænset kapacitet på konferencestedet. For at de stemmeberettigede, kandidater til hovedbestyrelsen og andre med særlige funktioner kan være til stede ved landsmødet, opfordrer hovedbestyrelsen kraftigt til, at øvrige medlemmer grundigt overvejer behovet for deltagelse i år. Vi ville gerne byde velkommen til så mange som muligt, men den helt særlige situation med COVID19 gør desværre, at det i år kun er muligt at gennemføre landsmødet forsvarligt, hvis der ikke er for mange deltagere. Er der flere tilmeldte, end restriktioner og kapacitetsgrænsen tillader, kan det blive nødvendigt at aflyse landsmødet.

Tilmeld dig her [link åbner snarest]

Tid og sted

Tid: Lørdag den 31. oktober 2020 kl. 10.15 Kaffe og registrering fra kl. 9.30

Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C.

Der arrangeres fælles middag efter landsmødet. Middagen er for egen regning og foregår i mødecentret. Tilmelding er nødvendig og sker sammen med tilmelding til selve landsmødet.

Program og materiale

Materialer til landsmøde 2020 følger efter sommerferien:

 • Landsmødeprogram

 • Dagsorden

 • Budget og regnskab

 • Forslag til arbejdsprogram 2021

 • Indkommende forslag

 • Kandidater til hovedbestyrelsen


* Vi tager forbehold for ændringer som følge af myndighedernes corona-retningslinjer.

Arbejdet i hovedbestyrelsen

Hvad indebærer arbejdet som medlem af hovedbestyrelsen - læs det her.

Vedtægter

Retningslinjerne for vores virke, for landsmødet og hovedbestyrelsens arbejde finder du i vedtægter og forretningsordenen.

Hovedbestyrelsen

Se hvem, der sidder i Cyklistforbundets hovedbestyrelse

Kun i fællesskab kan vi gøre cyklen til det trygge og oplagte valg i hverdagen. Kun sammen kan vi skabe en sundere og mere bæredygtig verden.

Aktuelt

Lige nu

Hvad sker der på cykelområdet - hvad har Cyklistforbundet gang i? Få det aktuelle overblik.

Gå til seneste artikler

Om os

Landsmøde 2019

Cyklistforbundets medlemmer valgte på landsmøde 26.- 27. oktober ny hovedbestyrelse og vedtog budget og arbejdsprogram for det kommende år.

Læs mere

Om os

De lokale afdelinger

Vi er repræsenteret over det meste af Danmark med afdelinger og lokale repræsentanter.

Se oversigten