Claus Bonnevie

Jeg stiller op til formandsvalget i Cyklistforbundet.

Jeg har haft den ære at være næstformand i HB nogle år, og jeg mener selv, at jeg har bidraget til samarbejdet, både med Jette som vores formand og med den øvrige Hovedbestyrelse. Jeg mener også, at jeg har et godt samarbejde med den daglige ledelse af forbundet. Jeg vil gerne fortsætte den kurs, Jette har stået i spidsen for.

Privat er jeg far til tre, 54 år, bor på landet som nabo til Grib Skov. Jeg er glad for at cykle og gør det hele året til arbejde, indkøb og fritid, samt gode ferier :) Jeg bor selv langt fra storbyen og kan se, at både på landet og i storbyerne er der bestemt stadig brug for cykelindsatser! Jeg ønsker, at vi kommer til at stå stærkere som Cyklistforbund over for kommunerne, og jeg håber, vi kommer til at lykkes med det.

Jeg vil arbejde for, at vi i Cyklistforbundet fortsat kendes for at skabe bedre forhold for cykling og vedvarende har stor indflydelse. Vi skal også sætte de visionære mål. Der skal være plads til en menneskelig mangfoldighed af cykling - for cykling er mange ting. Jeg synes godt om vores grundfortælling, hvor vores glæde for at cykle går hånd i hånd med at gøre noget aktivt for miljø og klima, mens sundhed er bonus. Vi skal bruge det til at få flere med, og vi skal fortsætte udviklingen af Cyklistforbundets kommunikation i den aktiverende form med nye støtte- og tilhørsmuligheder.

Jeg ønsker derfor også, at vi gearer Cyklistforbundet til en fremtid med flere nye kræfter ombord. Flere afdelinger, flere nye aktive - og måske især flere, vi lader tage del eller tage over. Derfor skal vi også finde nye måder at hjælpe hinanden på, nye aktivitetsformer, kontakt til nye grupper af cykelaktive. Måske nye måder at være afdeling på. Vi skal øve os i digitale mødeformer. Og vi skal se lidt indad og give plads til nye kræfter, der måske forventer og gør tingene på en anden måde end vi plejer?

Det er min plan, at vi skal blive bedre til at bruge HB-medlemmernes og andres visioner, kreativitet og kompetencer imellem landsmøderne. Gerne på nogle måder, hvor interesserede aktive kan være med, måske i blandinger af fysisk og digital deltagelse. Det kan være om målrettede indsatser, enkeltsager, kampagner eller noget andet. Men det synes tydeligt, at vi har brug for en fornyelse eller afløsning af det traditionelle udvalgsarbejde, det virker i hvert fald ikke særligt aktiverende på mig. Til gengæld kan der ske noget magisk, når jeg hører HB-kolleger slippe drømmene løs, hvem ved, måske vi eksempelvis får lavet et cyklist-træf til det næste folkemøde?

Jeg har en del års erfaring som leder, både professionelt i arbejdet med børn og unge, og i foreningssammenhæng, - begge dele lokalt og på landsplan. Strategisk ledelse, overblik, samarbejde på top- og gulv-plan, vedvarende påvirkningsarbejde, alliancer med gode kræfter og samling af de bedste ideer skal skabe forandringerne. Jeg mener at kunne bidrage positivt og konstruktivt med mine ledelseserfaringer, energi og engagement for cyklingen til ledelse af Cyklistforbundet, hvis landsmødet vælger mig som formand. Jeg arbejder altid for at skabe løsninger der kan inkludere alle.

Claus Bonnevie