Jens Peter Hansen

Cykling er samfundet schweizerkniv – uanset problem kan cykling bidrage til løsningen. For at få brugt dette fantastiske værktøj meget mere, skal Cyklistforbundet lykkes med at

  • Cyklingens enorme potentiale i langt højere grad kommer på den kommunale dagsorden,

  • Den voksende interesse for klima og grøn omstilling, øget fokus på egen sundhed og frustrationen over stigende trængsel, bliver opfanget og kanaliseret over i cykel sagen,

  • Vi får udnyttet vort samlede engagement og ekspertise uanset om den findes blandt medlemmer, i afdelinger, i Hovedbestyrelsen eller i sekretariatet.

Jeg har energien og erfaringen til at sørge for, at vi får succes på disse områder. I forvejen bruger jeg rigtig megen tid på cykelsagen – især i forhold til medier og politikere – og forventer som landsformand at opnå endnu større gennemslagskraft til gavn for cykel sagen.

Min baggrund mm. fremgår af min HB kandidat præsentation.

CYKLISTFORBUNDET kæmper for et cykelvenligt samfund, hvor cyklen står højt på den politiske dagsorden.

Støt os ved at blive medlem