Erfaring fra Cyklistforbundet og andet organisationsarbejde

Mit navn er Fatima, jeg er netop fyldt 30 år og er nyt medlem i Cyklistforbundet.

Jeg er politisk aktiv i socialdemokratiet, hvor jeg stiller op til Borgerrepræsentationen i København i 2021 med bl.a. fokus på mærkesagerne Tryghed i Trafikken og sikker cyklisme i byen.

Jeg har flerårs erfaring med frivilligt arbejde, hvor jeg bl.a. har

  • beskæftiget mig med studenterpolitik i min studietid, hvor jeg var talsmand for 15.000 universitetsstuderende på landsplan

  • har arbejdet med ungdomskultur og som udpeget frivillig kulturrådgiver, da Uffe Elbæk var Kulturminister og oprettede et ungdomsrådgiverpanel.

  • Har været frivilligt medlem af et ungdomsråd under Dansk Ungdoms Fællesråd, hvor jeg arbejdede med at fremme frivillighed og demokratiet

Uddannelses- og erhvervserfaring

Jeg har en kandidat i Uddannelsesvidenskab, og har de seneste fem år arbejdet med industrielle erhvervsuddannelser og spørgsmålet, hvordan vi sikrer flere faglærte.

I dag sidder jeg og laver transportuddannelser med særlig fokus på ambulance- og redningskompetencer. Mine erhvervserfaringer er særligt fokuseret på politisk forvaltning med særlig interesse for uddannelsespolitik, kompetenceudvikling blandt medarbejdere i virksomheden og organisations optimering med fokus på interne processer.

Mine fokusområder og hvilke opgaver kan jeg bidrage med som bestyrelsesmedlem

Jeg blev mor som 28-årig, og lige siden har jeg stort set haft en stor bekymring for cyklismen i byen.

Det er som om, at efter jeg blev mor, er jeg blevet meget opmærksom på, hvor utrygt og usikkert det egentlig kan være at tage cyklen i byen, især i myldretrafikken. Om ikke andet føles det sådan.

Derfor fravalgte jeg cyklen længe – der skulle gå halvandet år fra jeg blev gravid til jeg satte mig op på sadlen igen, og det mener jeg er et stort problem, når vi netop vil have flere cykler, og det skal være det mest naturlige og sikre valg, samtidig med, at det i øvrigt er den grønneste løsning.

Derfor er min ambition

  • at sætte fokus på tryghed og sikkerhed i trafikken – og undersøge, hvordan vi forebygger, at flere cyklister fravælger cyklen, da det er et generelt problem.

  • større fokus på børns sikkerhed på cyklen bl.a. via mere tydelige afmærkninger og bredere uddannelse af de ældste børn i folkeskolen med fokus på el-løbehjul og el-cykler

  • Mere cyklisme inkorporeret i kommunalpolitik

Jeg er meget PR orienteret og har stor erfaring med at skabe bæredygtige relationer - samt erfaring med at tænke kampagner på tværs af organisationer.

Derudover betragter jeg mig selv som en blæksprutte, der kan jonglere med en masse bolde i luften uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Jeg er vant til at repræsentere organisationer og medlemmer med stor ære, og vil selvfølgelig bruge disse erfaringer og tilgang i HB.

Hvor ser jeg Cyklistforbundets udvikling om fem år og på længere sigt

Om fem år har forbundet sat endnu mere præg på den kommunalpolitiske dagsorden om grønnere trafik med bl.a. øremærket finansiering til mere og bedre cyklisme på landsplan.

På længere sigt skal kendskabet til forbunden være udbredt til mange flere - særligt unge under 30 år- samt mulighed for samarbejde med ungdoms- og studenterorganisationer for at tale cyklen op, som både er billigt, grønt og sundt alternativ og i øvrigt en stor del af mange unges hverdag - både på landet og i byen.