Erfaring fra Cyklistforbundet og andet organisationsarbejde

Jeg er 32 år gammel, og bor på Østerbro i København. Fra 2013 til 2019 boede jeg i Buenos Aires, Argentina, hvor jeg var med til at stifte og opbygge Argentinas cyklistforbund.

Oprindelig er jeg fra Thy i Nordjylland, og mit engagement i Cyklistforbundet handler således ikke kun om storby-cykling, men også om at skabe cykelvenlige landeveje og fremme forholdene for cykelturisme. Derudover har jeg bred erfaring med frivilligt arbejde i alle dets former: Fra gymnasietidens elevråd, i diverse fodboldklubber, og som ansvarlig for en mentorordning på universitetet. Jeg er vant til at samarbejde og være en del af et medlemsdemokrati, og vil som HB-medlem gøre en indsats for at hovedbestyrelsens arbejde er relevant og nærværende for Cyklistforbundets medlemmer. Jeg ønsker også at bidrage til at styrke Cyklistforbundets position overfor resten af samfundet gennem digital aktivisme på sociale medier og faglige indlæg i aviser og blade.

Uddannelses- og erhvervserfaring

Jeg er uddannet i Statskundskab ved Aarhus Universitet, og færdes således hjemmevant i politiske beslutningsprocesser og har erfaring med organisatorisk styring. Jeg har specialiseret mig inden for mobilitet og transport, og er fuldmægtig ved Transport- og Boligministeriet, hvor jeg arbejer med jernbanesikkerhed, togpunktlighed og elektrificering af jernbanen. Fra 2016-2019 arbejdede jeg for Buenos Aires’ bystyre med cykelturisme og fortovsprojekter. Jeg har således en bred mobilitetsfaglig bagrund, der omfatter en masse emner med relevans for Cyklistforbundet: Kollektiv trafik, miljø, byrum og turisme. Hvis jeg bliver valgt til hovedbestyrelsen, vil jeg trække på min faglige erfaring for at fremme Cyklistforbundets arbejde.

Mine fokusområder og hvilke opgaver kan jeg bidrage med som bestyrelsesmedlem

Den aktuelle klimadagsorden giver Cyklistforbundet medvind, og øget opmærksomhed fra Folketinget og kommuner. Det er hovedbestyrelsens opgave, at opmærksomheden veksles til konkrete investeringer i cykelfremmende tiltag. Hvis jeg bliver valgt til hovedbestyrelsen, vil jeg bidrage med min professionelle erfaring med politik og strategi, således at vores mærkesager kan stå stærkest i en politisk kontekst, hvor der er kamp om opmærksomheden.

Hvor ser jeg Cyklistforbundets udvikling om fem år og på længere sigt

De kommende fem år ser jeg Cyklistforbundet spille en toneangivende rolle i den offentlige debat om klima, transportpolitik og byplanlægning. Den position skal vi opnå med gode argumenter i læserbreve og lobbyisme, men vi har også brug for at vende tilbage til vores aktivistiske rødder, hvor Cyklistforbundets demonstranter i tusindvis kræver bedre forhold for cyklister. Hvis jeg bliver valgt til hovedbestyrelsen, vil jeg bidrage til at trække Cyklistforbundet i en mere synlig og aktivistisk retning.