Jens Peter Hanssen – kandidat til Hovedbestyrelsen 2020

Erfaring fra Cyklistforbundet og andet organisationsarbejde

Mine erfaringer dækker lokalt, nationalt og internationalt: Medlem af Cyklistforbundet siden 2007; med til at genstarte Cyklistforbundet i Randers, og siden 2012 formand for Randers afdelingen. I Hovedbestyrelsen siden 2014, og var 2017 - 2019 i bestyrelsen for European Cyclist Federation (ECF).

I mit CF arbejde trækker jeg bl.a. på erfaringer som cykelambassadør for Randers Cykelby; medlem af Friluftrådets bestyrelse i kreds Østjylland, formand for vindmøllelaug (1987-2002); bestyrelsesarbejde i LAG Randers-Favrskov og ikke mindst erfaringer som byrådsmedlem siden 2001 med særlig fokus på aktiv mobilitet og vedvarende energi. Jeg har afsluttet det af Trygfonden støttede projekt ”Hold Afstand til Cyklisten (www.holdafstandtilcyklisten.dk) og er pt. i gang med ”Naturcykling for alle ” med støtte fra Friluftsrådet.

Uddannelses- og erhvervserfaring

Uddannet landmand, jordbrugsøkonom fra Landbohøjskolen, 15 år som jordbrugsforsker på Foulum, 16 år som digital specialkonsulent hos SEGES og to år med energi- og klimapolitik, kommunikation og interessevaretagelse for Danmarks Vindmølleforening. Er nu selvstændig med virksomheden Jensen Petersen & Hansen, hvor den primære aktivitet er www.cykelsikring.nu . Har desuden 19 års professionel bestyrelseserfaring fra it udviklingshus; handelshus & godsdrift samt forbrændingsanlæg (bestyrelsesformand).

Mine fokusområder og hvilke opgaver kan jeg bidrage med som bestyrelsesmedlem

 1. Markant større fokus på det kommunale niveau, der jo har ansvaret for det meste af cykel infrastrukturen i Danmark. CF gør det rigtig godt ift. Christiansborg og nationale organisationer – vi skal blive lige så effektive i forhold til kommuner.

 1. En proaktiv udnyttelse af bestyrelsens forskellige kompetencer i forhold til at sætte mål og retning for Cyklistforbundets arbejde.

 2. Genopbygning af foreningens økonomiske robusthed. Det er vores forening, og vi skal som bestyrelse stille krav, så Cyklistforbundets eksistens aldrig bliver truet.

Derudover vil jeg fortsat arbejde for:

 • Cykling som en i enhver henseende ligeværdig transportform.

 • At få flere til at cykle mere. Dette kræver sikkerhed, tryghed, fremkommelighed, ligeværdighed og kulturforandring, og vil resultere i øget folkesundhed, mindsket trængsel og positive miljøeffekter.

 • Forandringsskabende kommunikation: Vi skal fortælle om glæden ved at cykle, og vi skal informere om cyklingens personlige og samfundsmæssige fordele.

Jeg bidrager især med

 • En dyb forståelse for kommunalpolitik og muligheder for at påvirke politikere og forvaltning.

 • Ajourført overblik over forskningsbaseret viden om de mange positive effekter ved cykling.

 • Personlige erfaringer som mobilist, seriøs cykelpendler, turistcykling og motions cykling.

 • Viden om brug af digitale teknologier til kommunikation og vidensdeling.

 • Erfaringer med fundraising, projektudvikling og internationalt samarbejde.

 • Relevant netværk indenfor politik, organisationer og medieverdenen.

 • Løbende PR for cykelsagen på sociale medier, i trykte medier og på TV.

Hvor ser jeg Cyklistforbundets udvikling om fem år og på længere sigt

Cyklistforbundet – vi flytter os med omtanke. Sådan vil CF kendes i 2025, idet vi har formået at positionere os som organisationen for kritiske mobilister – dvs. personer, der bevidst forholder sig til hvordan de mest hensigtsmæssigt kommer fra A til B. Dette til gavn for dem selv og samfundet og ikke mindst – via reduceret trængsel - til gavn for bilister. Cykling er samfundet schweizerkniv – uanset problem kan cykling bidrage til løsningen.

Organisatorisk er der i 2025 et velfungerende samarbejde mellem stærke lokale afdelinger og sekretariat, således at Cyklistforbundets gennemslagskraft på det nationale niveau også overføres til det kommunale niveau.