Genopstiller til HB

Efter to lærerige og aktive år i Cyklistforbundets Hovedbestyrelse vælger jeg at genopstille med ønsket om at fortsætte mit arbejde med cykelfremme.

Til dagligt udformer jeg cykelstier, cykelstrategier og mobilitetsplaner i kraft af mit job som trafik- og byplanlægger.

Cyklen kan så meget, men får lov til så utroligt lidt. Det skal vi have ændret på!

For mig er både det politiske og det aktivistiske plan vigtigt. Det er vigtigt at vi som Cyklistforbund tager del af at opbygge både et politisk system og en infrastruktur som tager vare på og tager hensyn til folk på cykel.

Kompetencer til bestyrelsesarbejdet

Til arbejdet i hovedbestyrelsen tager jeg følgende kompetencer med mig:

Stor viden om infrastruktur og cykelfremme

  • I kraft af mit job og uddannelse har jeg stor viden om infrastruktur og cykelfremme, hvilket jeg ser som en stor fordel i bestyrelsesarbejdet i cyklistforbundet. Derudover har jeg erfaring med foreningsarbejde samt planlægning og afholdelse af events.

Internationalt udsyn

  • Jeg har boet i udlandet i mange år, og bidrager med et internationalt udsyn på cykelfronten. Jeg er af den overbevisning at, både vi som forbund og vi som cykelnation, stadig har meget at lære fra andre organisationer og lande.

God tone og tiltro til sekretariatet

  • I en bestyrelse skal der være plads til at være uenige, mens samarbejdet på tværs af bestyrelsen fortsat skal fungere. Kompetencer indenfor bestyrelsesarbejde består derfor også af at tale pænt til hinanden, og forstå hvor den anden person kommer fra, mens en fremlægger sit synspunkt. Dette er en kultur jeg gerne vil være med til at bygge videre på, så det hele ikke ender i holdningsbaseret mudderkastning.

Fokusområder

Hverdagscykling

- Mit fokus for cykelfremme ligger på at hverdagscyklisten, af alle aldre, skal kunne komme frem både på landet og i byen - og at frygtløshed ikke behøver være en del af pakken.

Person på cykel, ikke cyklist

- At en person cykler er i højere grad et (fremragende) valg, end en livsstil. Dette er for mig en vigtigt del af cyklistforbundets fremtidige arbejde, hvor det, i min optik, ikke handler om at udbrede ‘cyklisme’, men i stedet om at give flere mennesker mulighed for og indsigt i, at de trygt og sikkert kan transportere sig ved hjælp af andet end en tonstung metalkasse.

Fremtidig udvikling af Cyklistforbundet

Foreningsdanmark er ikke det samme i dag, som det var da Cyklistforbundet stod stærkest. Det er vi både nødt til at acceptere og til nødt til at agere på. Vi er nødt til at kontinuerligt gentænke vores forbund, således at det er i tråd med det samfund vi befinder os i. Et generationsskifte er på trapperne, og hvis vi som forbund vil ha en fremtid, er vi nødt til at lægge endnu flere kræfter i at engagere den yngre generation - måske på en helt anden måde end hidtil. Den yngre generation samles om sager og interessefællesskaber på en anden måde end tidligere, hvilket påvirker både vores forening og andre lignende organisationer.

Der er stadig massere at kæmpe for før cykeldanmark lever op til sit navn. Både på landet, i byen og midt imellem.

Klimadagsordnen står stærk, specielt hos den yngre generation. Denne kan vi både tilføje til og ride med på - og det bør vi, så det hele ikke bliver en snak om ‘grønne’ elbiler, der fortsat optager en uforholdsmæssig stor del af pladsen på vores veje.

Bestyrelsesposter og andet foreningsarbejde

Bestyrelsesmedlem, Cyklistforbundet: 2018-2020

Tovholder for internationalt udvalg, Cyklistforbundet: 2018-

Koordinator, NYP (Netværk for Yngre Planlæggere): 2017-2020

Tovholder på engagement og medier, Londoners on Bikes: 2011-2012

På grund af Corona-pandemien har jeg desværre ikke mulighed for at deltage i årets landsmøde fysisk, men jeg håber på jeres forståelse og vil fortsat være at finde på stemmesedlen.