Jeg hedder Mads Wulff, er 54 år og arbejder som gymnasielærer på det Frie Gymnasium.

Min motivation for at stille op til Cyklistforbundets hovedbestyrelse er meget kort at jeg brænder for cykling og grøn omstilling.

Erfaring fra Cyklistforbundet og andet organisationsarbejde

Jeg er ny i Cyklistforbundet men har gennem årene set og deltaget i flere af de arrangementer som forbundet har arrangeret.

Jeg har erfaring med bestyrelsesarbejde fra Svendborg Økologiske Fødevarefællesskab, Svendborg Motocross Club og skolebestyrelsen på Midtfyns Gymnasium. Ganske forskellige typer bestyrelser, der hver især har givet indsigt i hvor forskelligartet bestyrelsesarbejde kan være.

De sidste par år har jeg været meget optaget af grøn omstilling og FNs 17 verdensmål. Jeg har været primus motor på klima- og verdensmålsdage på Midtfyns Gymnasium og i Faaborg Midtfyns Kommune. Yderligere er jeg aktivist i en NGO og kæmper derigennem for klimahandling og miljøbeskyttelse.

Uddannelses- og erhvervserfaring

Jeg er uddannet indenfor shipping, er Teknikum Ingeniør, har HD. 1 del og efteruddannelse i matematik. Jeg har bl.a. arbejdet hos COWI i Lyngby, været selvstændig i ni år i Luxembourg og de sidste otte år har jeg været gymnasielærer med fagene matematik og erhvervsøkonomi.

Mine fokusområder og hvilke opgaver kan jeg bidrage med som bestyrelsesmedlem

Der er fire områder der optager mig meget med hensyn til cyklisme, nemlig:

  • Cykling som del af løsningen på den grønne omstilling. Dvs. at få flere til at cykle mere, at få flere til at køre mindre bil for at mindske mængden af CO2 affald, nedbringe forurening og trængslen på vejene.
  • Cykler som en del af løsningen på varetransportområdet. Ladcykler og nye typer cykler kan erstatte vare- og lastbiler i bymæssige områder.
  • Politisk arbejde for at cyklisme får en meget større politisk rolle, fx i form af et Cykeldirektorat.
  • Folkesundheden øges hvis flere cykler. Det budskab skal der tal og fokus på.

Af person er jeg handlekraftig og god til at finde på og sætte projekter i værk. Senest er jeg ved at skabe en cykelfestival i København. Jeg kan bidrage bestyrelsesarbejdet energi og handlekraft og positiv tænkning i forhold til nye initiativer og tiltag.

Hvor ser jeg Cyklistforbundets udvikling om fem år og på længere sigt

Om fem år skal forbundet også:

- have et mere ungt og dynamisk ansigt udadtil

- rumme og repræsentere et bredere udsnit af cyklister