Janus Boye


Jeg vil gerne melde mig som kandidat til Cyklistforbundets hovedbestyrelse.
Jeg er far til to drenge i skolealderen og en datter i børnehave, og så har jeg boet på Mejlgade midt i Aarhus siden 2004.

I mit arbejdsliv er jeg en international netværker med fokus på digitalisering og innovation. Jeg står bl.a. for erfa-grupper i ind- og udland og har arrangeret en international konference i Aarhus hvert år siden 2005.

Derudover er jeg blevet opstillet til kommunalvalget for Socialdemokratiet. Her er cykelsagen en af mine mærkesager, og jeg har igennem hele året lavet forskellige cykelture rundt i Aarhus med lokalafdelingen, og fik endda et cykelindslag på Aarhus Festuges officielle program.

Udenfor arbejde og politik, gør jeg hvad jeg kan, for at sætte mere fokus på bedre vilkår for børn og unge, bakke op om sunde fællesskaber og så naturligvis det spændende byliv vi har i Aarhus. Jeg var med til at stifte foreningen Forældrestemmen i 2019 og før det har jeg har siddet i skolebestyrelsen på Samsøgades Skole i 5 år – det er vores lokale folkeskole midt i Øgaderne.

I forbindelse med mit engagement i folkeskolen, har jeg også siddet i Rådet for Sikker Trafik med Klaus Bondam og jeg har lært hvordan sikker skolevej og flere cykelstier kan være en både god, men også svær sag i det kommunale.

Jeg vil arbejde for at styrke Cyklistforbundet både nationalt og lokalt, fordi det er der brug for. Vi skal have vendt udviklingen, så flere vælger cyklen. En stærk stemme på landsplan kræver et stærkt lokalt fundament med gode og velfungerende lokalafdelinger

Se alle kandidaterne

Kandidater til hovedbestyrelsen 2021

Hovedbestyrelsen er Cyklistforbundets øverste myndighed, der bliver valgt på det årlige landsmøde i oktober. Se de opstillede kandidater her.