Pablo Celis - kandidat til hovedbestyrelsen


Erfaring fra Cyklistforbundet og andet organisationsarbejde
Jeg har i perioden fra 2001-2003 været ansat i Sekretariatet og har løbende siden arbejdet professionelt sammen med en lang række lokalafdelinger af Cyklistforbundet. Har siden 2012 også været formand for HEI Basketball forening.

Uddannelses- og erhvervserfaring
Civil ingeniør med speciale indenfor Trafikplanlægning. Har hele mit arbejdsliv arbejdet med cykelfremme enten som embedsmand i Aarhus Kommune (15 år) eller som rådgiver for en lang række kommuner. Er desuden forfatter til en række håndbøger på cykelområdet (Håndbog i Cykeltrafik, Cykelparkeringshåndbogen og Håndbog i Cykelstiinspektion). Er desuden ansv. redaktør på Vejsektorens eneste fagblad – Trafik & Veje.

Mine fokusområder og hvilke opgaver kan jeg bidrage med som bestyrelsesmedlem

   • Cyklistforbundet har siden 1905 været primus motor for udviklingen af den danske cykelkultur – og kan tilskrives en meget stor del af æren for tilblivelsen af de mange cykelfaciliteter rundt om i landet. Cyklistforbundet har dog de seneste år mistet indflydelse – både lokalt og nationalt. Medlemmer forsvinder og lokalafdelingernes mister indflydelse og opbakning fra Sekretariatet. Jeg vil arbejde for at genoprette denne balance så Cyklistforbundet kan komme styrket ud på den anden side.

   • De elektriske biler kommer til at fylde dagsordenen de næste mange år og det er nødvendigt at styrke cyklismens stemme i denne debat – ellers risikerer vi at udviklingen af cykeltrafikken bliver sat på stand-by. Jf. Regeringens seneste infrastrukturpakke.

   • Agendaen omkring cyklisters trafiksikkerhed skal nuanceres – det hele handler om cykelhjelm og pangfarver. Det skal gøres bedre og jeg har opskriften.

   • Jeg har talt cyklisternes sag i hele mit professionelle arbejdsliv og har evnen til at få ting til at ske gennem nuancerede og fagligt funderede argumenter – både når det handler om dialogen med teknikere og politikere. Denne erfaring vil jeg bringe med ind i mit arbejde for at styrke Cyklistforbundet og den danske cykelkultur i øvrigt.

Jeg vil primært bidrage med fokus på følgende arbejdsopgaver:

   • En revitalisering af Cyklistforbundet – så der kan opnås meget mere indflydelse på både den lokale og nationale scene. Og måske knap så meget på den internationale scene

   • En markant styrkelse af lokalafdelingernes arbejde og indflydelse. Det er her de egentlige kampe tages omkring etablering af god infrastruktur og det er her der er størst potentiale for hvervning af nye medlemmer

   • En revitalisering af trafiksikkerhedsdebatten omkring cyklister – bare fordi der bliver skudt på gaderne så er løsningen ikke nødvendigvis en anbefaling om at bære skudsikker vest i det offentlige rum.

Hvor ser jeg Cyklistforbundets udvikling om fem år og på længere sigt

   • Jeg ser et styrket Cyklistforbund, der i højere grad er selvfinansieret gennem indtægter fra bl.a. medlemsskaber og hvor cykelbutikken i en gentænkt version igen er åben. Sekretariatets fornemmeste opgave vil være at servicere lokalafdelingerne så indflydelsen når helt ud til tegnebrættet inden cykelinfrastrukturen bliver anlagt. Og dette taler for et sekretariat der nødvendigvis ikke kun ligger i København.

   • På den landspolitiske scene skal målet være at komme på finansloven med en fast årlig bevilling til drift af foreningen. Desuden vil Cyklistforbundet gennem kvalificeret og faglig funderet sparring med samarbejdspartnere og politikere sørge for at kickstarte udviklingen af den danske cykelkultur som er gået i stå. Vi er lysår bagud både Tyskland og Holland og målet skal være at Danmark indenfor max. 15-20 år er tilbage på sporet med investeringer i cykelinfrastruktur som man gør i Holland. Cykelinvesteringer skal gå fra at være ”nice to have” til ”need to have”.

Se alle kandidaterne

Kandidater til hovedbestyrelsen 2021

Hovedbestyrelsen er Cyklistforbundets øverste myndighed, der bliver valgt på det årlige landsmøde i oktober. Se de opstillede kandidater her.