Patrick Blåbjerg Thomsen


Jeg stiller hermed op til Cyklistforbundets hovedbestyrelse i forbindelse med landsmødet i 2021. Som enten bestyrelsesmedlem eller suppleant.

Som medlem i Cyklistforbundet er jeg helt ny (indmeldt i oktober 2021), men i forbindelse med foreningsarbejde har jeg smidt støttehjulene. Jeg er tidligere medlem af foreningen Ungdomsrådet Thy, hvor jeg blandt andet fungerede som fundraiser. Foreningen stod for at skabe arrangementer, som bidrog til en levende ungekultur i Thisted og Thy. Derudover har jeg været aktivt medlem i Københavns lokalafdeling af Foreningen Nordens Ungdom (FNU).

Min faglige baggrund har jeg hentet i kulturvidenskaben, hvor emner som byrum og menneskers måde at agere og bevæge sig i byen har været på pensum. Som en del af uddannelsen har jeg været på udveksling i Göteborg, hvor jeg fik erfaringer med at cykle blandt sporvogne - i en storby, der har helt andre cykellogistiske og -infrastrukturelle løsninger end de danske. På godt og ondt.

Som tidligere praktikant på nyhedsmediet Altinget har jeg været med til at dække reformen for den kollektive trafik fra 2019. Politik inden for trafik og infrastruktur optager mig, og den nylige trafikaftale, der afsætter adskillelige millioner til privatbilisme og et ganske undseeligt beløb til cyklisme, har affødt en harme, som er kraftigt medvirkende til, at jeg ønsker at kaste mine kræfter ind i cyklismens sag.

Som bestyrelsesmedlem kan jeg bidrage med stort et engagement, en flair for kommunikation (bl.a. i kraft af min stilling som kommunikations- og markedsføringskoordinator), erfaring med journalistisk formidling samt med viden om cyklismens kulturhistorie, som stadig er relevant i dag!

Mit håb og min tro er, at cyklismen om fem år bliver endnu mere dominerende i Danmark. Men det kræver, at der er politisk vilje til at løfte cyklismens betingelser. At gøre cykler til udgangspunktet for diskussionen om infrastruktur. Lad os gøre bilen til det utraditionelle valg. Det vil jeg arbejde for.

Hvis det danske selvbillede som et cykelparadis, der bugter sig i bakkedal, skal bestå, kræver det, at der kommer mere fokus på – og flere midler til – at skabe cykelvenlige løsninger. Ikke bare på vejene, men også i togene, stationerne, i skovene, kældrene, parkeringspladserne osv. Det er alle dele af samfundet, der har en rolle at spille i cyklismens fremtid og udvikling.

Se alle kandidaterne

Kandidater til hovedbestyrelsen 2021

Hovedbestyrelsen er Cyklistforbundets øverste myndighed, der bliver valgt på det årlige landsmøde i oktober. Se de opstillede kandidater her.