Søren Pedersen - genopstiller til hovedbestyrelsen


Erfaring fra Cyklistforbundet og andet organisationsarbejde
Cyklistforbundet er et spændende miljø, hvor man kan være involveret på mange måder. Jeg har været medlem af hovedbestyrelsen siden 2018 (første år som suppleant) og er formand for afdelingen i Næstved. Tidligere har jeg været medlem af Forbrugerudvalget.

Jeg har også siddet syv år i bestyrelsen for miljøorganisationen VedvarendeEnergi, hvor jeg initierede samarbejde med bl.a. Cyklistforbundet vedr. trafik, og jeg sad to år i bestyrelsen for Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger.

Uddannelses- og erhvervserfaring
Interessen for bæredygtig produktion og anvendelse af energi førte mig til DTU, hvor jeg blev uddannet civilingeniør i 2000. Jeg har primært arbejdet som rådgivende ingeniør, bl.a. som selvstændig i otte år med op til fem ansatte. Undervejs har jeg også boet i Tyskland og Finland.

I dag leder jeg sektionen for Energi, Indeklima og Bæredygtighed i COWI, hvor jeg har personaleansvar for 15 specialister. Jeg er en autentisk og empatisk leder, og min højeste prioritet er medarbejdernes trivsel, herunder forøgelse af vores kapacitet indenfor bæredygtigt byggeri, hvor efterspørgslen vokser usædvanligt hurtigt.

Mine fokusområder og hvilke opgaver kan jeg bidrage med som bestyrelsesmedlem
I Cyklistforbundets hovedbestyrelse kan jeg specielt bidrage med min ledelsesmæssige og forretningsmæssige erfaring fra organisationer og enheder af omtrent samme størrelse som Cyklistforbundet. Netop drift har fyldt rigtigt meget i min tid i hovedbestyrelsen, og jeg har presset på for, at vi får styr på økonomien, herunder at vi opnår en fornuftig egenkapital og at vi får realiseret stipulerede besparelser. Jeg byder derfor også yderligere kandidater med lignende driftserfaring, gerne fra bestyrelsesarbejde, velkommen.

Cykelpolitisk indflydelse havde jeg nok forventet mere af, men politikken er i vidt omfang bestemt af retningen i Cyklistforbundets mangeårige arbejde, af de årlige landsmøder og af sekretariatets arbejde.

Cykelsagligt er det specielt hverdagscykling, fremkommelighed og børns cykling, der interesserer mig. Mine børn cykler naturligvis til alt, og jeg har trænet 10-15 årige cykelryttere i Næstved Bicycle Club. Jeg cykler cirka en gang om ugen en af vejene mellem hjemmet i Næstved og arbejdet i Lyngby, og sammen med min kone og en af ungerne på 15 kørte jeg i september Aarhus-København. I ånden er min kone og jeg nogle store cykelferierejsende, men de seneste år det mest er blevet til nogle tre-femdagesture i Danmark og Nordtyskland.

Hvor ser jeg Cyklistforbundets udvikling om fem år og på længere sigt
Cyklistforbundet er både en medlemsorganisation og en projektorganisation, og jeg mener at vi skal understøtte de mest energiske miljøer rundt omkring i landet. På lang sigt drømmer jeg om, at Cyklistforbundet får styrke til at udvikle sig som vores tyske kolleger og blive en stor og anerkendt nøglespiller i den grønne omstilling og folkesundhed.

Se alle kandidaterne

Kandidater til hovedbestyrelsen 2021

Hovedbestyrelsen er Cyklistforbundets øverste myndighed, der bliver valgt på det årlige landsmøde i oktober. Se de opstillede kandidater her.