Troels Andersen


Erfaring fra Cyklistforbundet og andet organisationsarbejde

Da jeg igennem det meste af min faglige karriere har været kommunalt ansat trafikplanlægger indenfor cykelområdet, har jeg fravalgt medlemskabet af Cyklistforbundet, indtil nu. Jeg har dog været formand for fagtidsskriftet Trafik & Veje, Cycling Embassy of Denmark og Det Kommunale Cykelfagråd.

Uddannelses- og erhvervserfaring
Civilingeniør med speciale indenfor trafikplanlægning og pt. programleder for Cyklisternes By, Odense Kommune. Jeg har i hele min karriere arbejdet med cykelfremme enten som trafikplanlægger i Odense Kommune (25 år), Fredericia Kommune (3 år) eller som rådgiver for en lang række kommuner i ind- og udland.

Jeg er desuden redaktør på www.cykeltrafikken.dk og forfatter til 40 artikler på www.idekatalogforcykeltrafik.dk og talrige artikler i Trafik & Veje mv. Jeg har deltaget i flere vejregelgrupper.

Mine fokusområder og hvilke opgaver kan jeg bidrage med som bestyrelsesmedlem

  • Cyklistforbundet er en anerkendt og velrespekteret organisation. Cyklistforbundet har dog de seneste år mistet indflydelse – både lokalt og nationalt. Medlemmer forsvinder og lokalafdelingerne mister indflydelse. Jeg vil arbejde for at genoprette denne balance, så Cyklistforbundet især styrkes med nye unge medlemmer.

  • Jeg har en ganske stor erfaring med, hvordan cyklismen fastholdes og styrkes, både med fysiske forbedringer og kampagneindsatser. Jeg har udviklet og implementeret 50 - 75 cykelkampagner. Jeg ved, hvordan det tætte samarbejde med kommunerne styrkes.

  • Jeg har stor erfaringer med international samarbejde og cykelprojekter i EU, USA, Kina, Mexico m.fl.

  • Jeg har altid cyklet til arbejde, cykler på næsten alle ferier, har 4 cykler og er en rigtig hverdagscyklist.

Jeg vil primært bidrage med fokus på følgende arbejdsopgaver:

  • En ny vinkling af Cyklistforbundet så der kan opnås meget mere indflydelse på både den lokale og nationale scene, som dog kun er vigtig, hvis den styrker den nationale vinkel. Jeg vil være inhabil i relationer med Odense Kommune.

  • En markant styrkelse af lokalafdelingernes arbejde og indflydelse. Det er her indflydelsen opnåes omkring etablering af god cykelinfrastruktur, og det er her, der er størst potentiale for hvervning af nye medlemmer. Vi skal tiltrække unge med passion for klimaindsatsen.

Hvor ser jeg Cyklistforbundets udvikling om fem år og på længere sigt

  • Jeg ser et styrket Cyklistforbund, der i højere grad er selvfinansieret gennem indtægter fra bl.a. medlemsskaber, events og samarbejdsrelationer. Sekretariatets primære opgave vil være at servicere lokalafdelingerne, så indflydelsen når helt ud, inden cykelinfrastrukturen bliver anlagt. Jeg kan anvise særlige områder, som behøver et fagligt løft.

  • På den landspolitiske scene skal målet være at komme på finansloven med en fast årlig bevilling til drift af foreningen. Desuden vil Cyklistforbundet gennem kvalificeret og faglig sparring med samarbejdspartnere og politikere sørge for styrke udviklingen af den danske cykelkultur, som næsten er gået i stå. Vi er langt bagud både Tyskland og Holland, og målet skal være, at Danmark kommer tilbage på sporet med investeringer i cykelinfrastruktur, som man foretager i Holland. Cykeltrafikken skal spare kommunale investeringer og bidrage til at opfylde klimamålsætningerne. Det skal siges klart nationalt og lokalt.

Se alle kandidaterne

Kandidater til hovedbestyrelsen 2021

Hovedbestyrelsen er Cyklistforbundets øverste myndighed, der bliver valgt på det årlige landsmøde i oktober. Se de opstillede kandidater her.