Støt arbejdet for cykelsagen

Danmark har brug for flere cyklister, og danske cyklister har brug for bedre cykelforhold. Det arbejder vi ihærdigt for. Der er mange måder at støtte vores arbejde for cykelsagen.

Cyklistforbundets økonomi

Vi får ca. en tiendedel af vores indtægter via medlemskontingenter. Størstedelen af vores øvrige indtægter er fonds- og puljebevillinger. Det er penge, der er øremærkede til specifikke projekter og kampagner. Vi modtager et mindre driftstilskud fra Friluftsrådet (udlodningsmidler). Vi modtager derudover ingen offentlig støtte til drift via for eksempel Finansloven.

Derfor gør din opbakning og økonomiske støtte en kæmpe forskel. Støt cykelsagen og lad os sammen bruge cyklen som løftestang til en sundere, grønnere og mere bæredygtig verden.

Det arbejder vi for

Danmark har brug for flere cyklister. Cyklister har brug for bedre forhold

Medlemsfordele

Som medlem får du rabatter, indflydelse, medlemsmagasin og juridisk bistand

Til forældre

Få Cyklistforbundets bedste guides til at gøre dit barn til en glad og sikker cyklist