De støtter cykelsagen

At cykle giver den enkelte oplevelser, frihed og motion. Når mange cykler, bliver vores verden sundere, grønnere og mere bæredygtig. Vi takker vores samarbejdspartnere for at støtte arbejdet for cykelsagen.

  • Gubra støtter den årlige kampagne Vi Cykler til Arbejde, der kører på arbejdspladser over hele landet i maj.

  • Foreningen Østifterne støtter den årlige cykellegskampagne Vi Kan Cykle!, der kører i daginstitutioner over hele landet i maj.

  • Novo Nordisk støtter den årlige børnemotionskampagne Alle Børn Cykler, der kører på skoler over hele landet i september.

  • Vejdirektoratet støtter gennem den statslige cykelpulje projektet 'Udvikling af model for kommunal cykelregnskab'

  • Friluftsrådet støtter med udlodningsmidler til driftstilskud.

  • Trygfonden støtter bogen '20 Cykellege - sjov cykeltræning for alle børn'.

  • Nordea-fonden støtter projektet 'Cykellegebaner i 10 byer'.

At cykle giver den enkelte oplevelser, frihed og motion. Når mange cykler, gør det vores verden sundere, grønnere og mere bæredygtig. Cyklistforbundet

Læs også

Bliv samarbejdspartner

Som privat eller kommunal samarbejdspartner bliver I en del af den sunde og klimavenlige cykelsag.

Det vil jeg vide mere om

Bliv partner på en kampagne

Som samarbejdskommune får I nye muligheder for at fremme cykling og styrke børn og voksnes sundhed blandt borgere i egen kommune.

Læs om samarbejdskommuner

Bliv firmamedlem

Bliv en del af cykelsagen - hverdagens cykelture giver færre sygedage hos medarbejderne, færre biler på vejene og en mere klimavenlig verden.

Mere om firmamedlemskab