Klaus Bondam

Klaus Bondam

Afsæt 200 millioner årligt til cyklisme

Mette Frederiksen, du vil være børnenes minister. Brug transportområdet til at vise, at du er alle børns minister.

Indlæg af Cyklistforbundets direktør, Klaus Bondam, bragt i Altinget.

Danmark anno 2020 kan beskrives på mange måder. For eksempel sådan her:

Danmark er et land, hvor børn er blandt de børn i Europa, der bevæger sig allermindst, hvor inaktiv livsstil ligger nummer to på listen over faktorer, der giver en for tidlig død, hvor livsstilssygdomme florerer og koster dyrt i sundhedsudgifter, og hvor vi bruger timer i køkørsel på landets veje samtidig med, at trængslen ifølge en ny DI-analyse årligt koster os 30 milliarder kroner.

Løsningen er ikke at nøjes med at bygge nye veje. Heller ikke havnetunneller eller Kattegat-forbindelse (som selvfølgelig også skal være en tog-forbindelse).

Vi kan ikke løse nutidens udfordringer med fortidens løsninger, sådan som blå blok lagde op til i sin transportaftale fra marts 2019. Især ikke, hvis vi ønsker at give børn aktive og sunde transportvaner fra en tidlig alder.

Derfor siger vi: Kære Mette Frederiksen. Cyklen giver børn sundhed, trivsel og frihed til at bevæge sig rundt til det, som giver et godt børneliv: Kammerater, sport og fritidsaktiviteter. Du vil være børnenes minister. Brug transportområdet til at vise, at du er alle børns minister.

Gør cyklen til et attraktivt valg for flere

Børn og unge lever i dag et alt for stillesiddende liv, og færre og færre børn cykler til skole. Flere biler på vejene og længere vej til skole efter de mange skolesammenlægninger gør deres.

Men det hænger ikke sammen, når vi samtidig ved, hvor meget daglig motion og bevægelse gør for børns sundhed, trivsel og indlæring i skolen.

Vi har brug for et fornyet fokus på børns muligheder for at cykle i hverdagen. Vi har brug for mere tryg og sikker cykelinfrastruktur, så forældre tør lade børn cykle mere end i dag.

Vi er i det hele taget nødt til at gøre cyklen til et attraktivt valg for flere danskere i flere af hverdagens transportsituationer. Ikke mindst, fordi 39,1 procent af danske familier ifølge Danmarks Statistik slet ikke har bil, men er henvist til offentlig transport, gåben og cykling.

El-cyklen indeholder et kæmpe potentiale for at øge cykeltransporten og flytte bilister over på cykel.

Det første store skridt på den vej er at ligestille bilen med offentlig transport og cyklen i den kommende infrastruktur-aftale og lade aftalen stå godt og grundigt på forståelsesaftalen fra juni 2019:

"En ny regering vil forhandle en aftale om infrastruktur, så klima- og miljøhensyn i langt højere grad indgår. Det kræver blandt andet investeringer i den kollektive transport og cyklisme."

To kroner til cyklen for hver 100 kroner til bilen

Er der da intet godt under solen? Jo! Flere får i disse år øjnene op for el-cyklen. El-cyklen indeholder et kæmpe potentiale for at øge cykeltransporten og flytte bilister over på cykel.

Det sidste bekræfter en ny undersøgelse fra Vejdirektoratet. Her oplyser knap halvdelen af de adspurgte el-cyklister, at de bruger deres eldrevne cykel i stedet for bilen. Lad os få et politisk mål om en million danske el-cykler i 2030.

Lad os også gøre med op med den gammeldags tankegang, at investeringer i cykelinfrastruktur ene og alene er et kommunalt område.

Anlæggelse af lokal og tværkommunal cykelinfrastruktur bør langt oftere være en delt opgave mellem stat og kommune.

Vi opfordrer politikerne til via en bred og fremtidssikret forligskreds at oprette en flerårig cykelpulje på minimum 200 millioner kroner årligt, hvor kommunerne kan søge statslig medfinansiering af (super)cykelstier og andre cykelfremmende initiativer.

Det er to kroner til cykelinfrastruktur for hver 100 kroner, der går til bilinfrastruktur – og ikke en krone for meget.

Kære Mette Frederiksen. Med sådan en pulje vil du og din regering kunne styrke cykelområdet markant og samtidig hjælpe børn til at få gode og sunde transportvaner – vaner, som de tager med sig ind i voksenlivet med alt, hvad det betyder for folkesundhed, trængsel og klima.

Det arbejder vi for

Vi arbejder for at gøre cyklen til det oplagte og trygge valg i hverdagen for alle og for at skabe en sund og bæredygtig verden med cyklen som løftestang.

Læs Cyklistforbundets manifest

Støt cykelsagen - og træk det fra i skat

Støt med et valgfrit beløb. Giv et medlemskab i gave. Betænk cykelsagen i dit testamente. Du kan støtte Cyklistforbundets arbejde for bedre forhold for cyklister på mange måder.

Læs mere

Meld dig ind i Cyklistforbundet

Vælg mellem et almindeligt medlemskab, et digitalt medlemskab for unge, et hustandsmedlemskab, et seniormedlemskab, et gavemedlemskab og et firmamedlemskab.

Meld dig ind