Cyklistforbundet vil sammen med en række faglige organisationer og grønne bevægelser påvirke dansk klimapolitik i alliancen Broen til Fremtiden.

Cyklistforbundet bliver en del af Broen til Fremtiden

Hvis vi skal lykkes med grøn omstilling af Danmark, skal vi arbejde i brede og stærke alliancer på tværs af gamle skel. Sådan lyder det fra Cyklistforbundets Klaus Bondam, efter at Cyklistforbundet har sluttet sig til Broen til Fremtiden – en alliance af faglige organisationer og grønne bevægelser, der vil påvirke dansk klimapolitik.

Broen for Fremtiden skal Cyklistforbundet især bidrage med et cykelperspektiv til grøn omstilling på transport-området:

- Cyklen er et afgørende element i grøn omstilling af Danmark og i at få stoppet disse års skræmmende udvikling, hvor vores byer er ved at sande til i biler. Det kan nok så grønne el-biler ikke afhjælpe. Vi er i transportdebatten nødt til at sidestille cyklen med bilen og prioriterer den lige så højt, siger direktør i Cyklistforbundet, Klaus Bondam.

At 47% af alle pendlere ifølge tal fra Danmarks Statistik har ti km eller mindre til arbejde er tal, der viser potentialet for mere cykling. Bondam peger især på el-cyklen som løftestang til at flytte bilister over på cyklen:

- El-cykler har en helt naturlig større radius. For mange familier vil de for eksempel kunne erstatte bil nr. to. Vi har her at gøre med et kæmpe uudnyttet potentiale, siger han.

Last mile-levering i byer

Hvis cyklens enorme potentiale skal udnyttes bedre, kræver det en langt større indsats end i dag for at gøre det mere sikkert at cykle. Cyklisterne står ifølge Vejdirektoratets for 28% af de tilskadekomne, selv om cyklister kun udgør 12% i trafikken.

- Det er farligere at være cyklist end bilist. Cyklister er den eneste trafikantgruppe, hvor der i dag er flere tilskadekomne og dræbte, end der var i 2009. Det hænger ikke sammen, siger Klaus Bondam.

Udover bedre trafiksikkerhed for cyklister efterlyser Cyklistforbundet flere cykelløsninger, der er i tråd med tiden.

- Vi skal have styrket sammenhængen mellem at være cyklist og køre i tog. Det skal ske ved øge kapaciteten for cykelmedtagning i Intercity og regionaltoge. Og så skal vi have gang i arbejdet med at få virksomhederne til at lade cyklerne tage den bynære transport.

25% af alle varer og 50% af det lette gods kan ifølge det europæiske cyklistforbund, European Cyclists’ Federation, fragtes med ladcykel i byerne:

- Vi kan ikke tale om en grøn omstilling af erhvervstransport uden at adressere det enorme potentiale ved erhvervstransport med (el-)ladcykel. Vi har som samfund en stor og vigtig opgave foran os med at give virksomhederne de nødvendige incitamenter til at tænke ladcyklen og el-ladcyklen ind i deres forretningsmodel, særligt den såkaldte last mile-levering i byerne, siger Klaus Bondam.

Vil påvirke dansk klimapolitik

Alliancens arbejde skal munde ud i konkrete og løsningsorienterede politikpapirer, som præsenteres for landets politikere.

Reiner Burgwald, sektorformand i FOA og medlem af forbundets hovedbestyrelse, glæder sig over, at arbejde med grøn transport er blevet styrket med Cyklistforbundets indtræden i alliancen:

- Klimaforandringerne har enorme konsekvenser for vores livsgrundlag, vores samfund og vores fremtid. Samtidig står transportområdet for en meget stor del af vores CO2 udledning. Derfor er der stort behov for nytænkning og større politisk mod på det område. Det er en klar styrkelse af Broen til Fremtiden, at Cyklistforbundet nu er en del af vores alliance, siger Reiner Burgwald.

Broen til Fremtiden kort

  • En alliance bestående af grønne og sociale bevægelser samt faglige organisationer

  • Alliancen vil gennem dialog og samarbejde på tværs af sektorer give konkrete bud på indholdet i dansk klimapolitik

  • Målet er et CO2-neutralt Danmark baseret på 100% vedvarende energi senest i 2040

Læs mere på www.broentilfremtiden.dk/

Aktuelt

Lige nu

Hvad sker der på cykelområdet - hvad har Cyklistforbundet gang i? Få det aktuelle overblik lige her og lige nu.

Gå til seneste artikler

Det vil vi

Det arbejder vi for

Vi arbejder for at gøre cyklen til det oplagte og trygge valg i hverdagen for alle og for at skabe en sund og bæredygtig verden med cyklen som løftestang.

Læs Cyklistforbundets manifest

Støt cykelsagen

Støt cykelsagen - og træk det fra i skat

Støt med et valgfrit beløb. Giv et medlemskab i gave. Betænk cykelsagen i dit testamente. Du kan støtte Cyklistforbundets arbejde for bedre forhold for cyklister på mange måder.

Læs mere