Cyklister i København

Det er udtryk for ekstrem silotænkning, hvis CO2-neutralitet skal opnås uden at udnytte de enorme fordele i forhold til styrket folkesundhed og reduceret trængsel på vejene, som mere cykling vil medføre, siger Klaus Bondam.

Desværre har vi i dag et Klimaråd af ’den gamle skole’. Vi har brug for rådsmedlemmer, der har blik for de bæredygtige urbaniseringstendenser, siger Klaus Bondam

Danskerne skal i højere grad kunne leve uden bilen

Politikerne bør skabe et bedre grundlag for, at vi kan leve et liv uden bil. Sådan lyder det fra Cyklistforbundet i to høringssvar forud for Folketingets vedtagelse af klimaloven og Erhvervsministeriets evaluering af planloven.

Ingen nybyggerier uden tryg og sikker cykelinfrastruktur til nærmeste knudepunkt for offentlig transport og bymidte. Regional planlægning, der understøtter gang- og cykelvenlige byer og kombinationsrejser med offentlig transport. Et Klimaråd med eksperter også inden for bæredygtig byudvikling.

Sådan lyder tre af Cyklistforbundets anbefalinger i to afsendte høringssvar forud for Folketingets vedtagelse af klimaloven og Erhvervsministeriets evaluering af planloven.

Undgå afhængighed af bil

Høringssvarene sætter blandt andet fokus på at undgå fremtidig afhængighed af bilen gennem dårlig byplanlægning.

- Fodgænger- og cykelvenlige byer centreret omkring kollektive trafikknudepunkter kan i høj grad bidrage til CO2-reduktion. Måden, som vi indretter og ombygger vores byer på, har stor indflydelse på morgendagens transportbehov, siger direktør i Cyklistforbundet, Klaus Bondam.

Han peger på aktiv transport i form af (el) cykling og gang som endog meget stærke værktøjer til at reducere den enkelte danskers CO2-udledning.

- Desværre har vi i dag et Klimaråd af ’den gamle skole’. Vi har brug for rådsmedlemmer, der har blik for de bæredygtige urbaniseringstendenser, som vil kunne gøre en afgørende forskel, når vi skal reducere den enkeltes CO2-udledninger. Vi har også brug for en planlov, der fremover tilgodeser de mange danskere, som ikke har bil i dag, og i det hele taget skaber bedre rammer for et sundt og aktivt liv uden bil, siger Klaus Bondam.

Knapt 40% af danske familier har ifølge Danmarks Statistik ikke bil.

Bilister skal flyttes over på (el) cyklen

I høringssvaret til klimalovsforslaget peger Cyklistforbundet på, at cyklen er en nemmere, sundere og hurtigere løsning til reduktion af CO2 end en ren 1:1 omstilling fra benzinbiler til elbiler:

Cyklen udleder 92 % mindre CO2 per kilometer sammenlignet med nutidens benzinbiler samtidig med, at den afhjælper trængsel, sundhed mv. Og når 47 % af danskere i job ifølge Danmarks Statistik har mindre end 10 km til arbejde og 66 % har mindre end 20 km til arbejde, er der et kæmpe potentiale for at flytte bilister over på (el-)cykel.

- Selvfølgelig skal vi tænke CO2-neutralitet sammen med andre vigtige og i øvrigt politisk ukontroversielle mål. Mere cykling bidrager til bedre byer, mere sundhed og mindre trængslen på vores veje. Det er alt sammen noget, som el-bilen ikke bidrager til, siger Klaus Bondam.

Se høringssvar til klimaloven

3. februar 2020

Klimaloven

Cyklistforbundets høringssvar i forbindelse med forslag til lov om klima. Afgivet den 31. januar 2020.

Se høringssvar til evaluering af planloven

3. februar 2020

Evaluering af planloven

Cyklistforbundets høringssvar i forbindelse med evaluering af planloven. Afgivet den 31. januar 2020.

Frank Jensen

21. januar 2020

Hvorfor skal der være så mange biler, Frank?

Der kommer stadig flere biler og mere trængsel i København. CYKLISTER spørger overborgmesteren om biler og vilkår for cyklister i hovedstaden.

Læs interviewet
Erik Hjulmand

21. januar 2020

Ingen reel vilje til at begrænse biltrafik

Cyklistforbundets formand i København, Erik Hjulmand, er skuffet over overborgmesterens meldinger i CYKLISTER-interview.

Læs kommentaren

Støt cykelsagen - og træk det fra i skat

Støt med et valgfrit beløb. Giv et medlemskab i gave. Betænk cykelsagen i dit testamente. Du kan støtte Cyklistforbundets arbejde for bedre forhold for cyklister på mange måder.

Læs mere