Erik Hjulmand

Erik Hjulmand, formand for Cyklistforbundet i København.

Ingen reel vilje til at begrænse biltrafik

Cyklistforbundets formand i København, Erik Hjulmand, er skuffet over overborgmesterens svar.

Af Erik Hjulmand.
Artiklen er fra magasinet CYKLISTER januar 2020.

Overordnet set sidder jeg tilbage med en stor skuffelse over nogle defensive og meget lidt visionære svar. De signalerer ingen reel vilje til at begrænse biltrafikken.

Når jeg bruger ordet "defensiv" er det udtryk for, at netop satsningen på metro og cykelbroer over havnen betyder, at der ikke tages arealer fra bilisterne, der derfor kan boltre sig uhindret videre på de københavnske gader og dermed gøre chancerne for at København bliver CO2-neutral i 2030 endnu mere illusoriske. Cykelbroerne er en velkommen gave til cyklisterne, mens det er urealistisk, at Metro Cityringen andet end meget marginalt fjerner biltrafik. I bedste fald kan Cityringen begrænse stigningstakten i biltrafikken, når flere bosætter sig i København.

Nu, hvor der er åbnet/besluttet i alt fire metrolinjer, bør de næste investeringer i kollektiv trafik i København og omegn ske i form af letbane eller højklasset bustrafik i eget tracé, så der ad denne vej kan sættes en prop i stigningen i antallet af biler i København. Tør Frank Jensen det?

Det er ærligt talt beskæmmende, at "Cykelbyen København" ikke går foran i kampen mod den stigende biltrafik.

Ideen om en havnetunnel og ønsket om opretholdelse af en sekssporet Bispeengbue (hvad enten den befinder sig på, over eller under jorden) er blot endnu et par eksempler på overborgmesterens manglende vilje til at begrænse biltrafikken og til at arbejde målrettet mod CO2-neutralitet.

Jeg synes, at spørgsmålet om kommuneplanen og svaret herpå er helt essentielt. Når ambitionen er en 33/33/33-fordeling og tallet for biler er helt oppe på 40 procent, så er det ikke nok at "analysere". Nej, så skal der allerede nu igangsættes initiativer til at begrænse biltrafikken, så de 40 procent ikke bliver til 45 procent i takt med at byen udvider sig.

Kvoten for gulerødder er ved at være opbrugt, så nu skal - hvad enten Frank Jensen bryder sig om ordvalget eller ej - pisken findes frem, hvis den indbyrdes fordeling mellem transportformerne skal gå i retning af 33/33/33, og hvis de andre mål på transportområdet, herunder ønsket om CO2-neutralitet, skal opnås.

Det er ærligt talt beskæmmende, at "Cykelbyen København" ikke går foran i kampen mod den stigende biltrafik. Alternativet til bilen er der jo i Danmarks hovedstad: Cyklen!

Frank Jensen

Aktuelt

21. januar 2020

Hvorfor skal der være så mange biler, Frank?

Der kommer stadig flere biler og mere trængsel i København. CYKLISTER spørger overborgmesteren om biler og vilkår for cyklister i hovedstaden.

Læs interviewet
 Malene Freudendal-Pedersen Foto: Mette Frandsen

Aktuelt

15. januar 2020

Audio: Bilen har stadig mest magt

Hvorfor er der - stadig - så mange biler i vores byer? Lyt til audio med professor Malene Freudendal-Pedersen og byplanlægger Jan Gehl.

Lyt og læs

Støt cykelsagen

Støt cykelsagen - og træk det fra i skat

Støt med et valgfrit beløb. Giv et medlemskab i gave. Betænk cykelsagen i dit testamente. Du kan støtte Cyklistforbundets arbejde for bedre forhold for cyklister på mange måder.

Læs mere