Cyklen tages ikke seriøst nok i ny aftale om infrastruktur

Der er sat alt for få penge af til cyklismen i den infrastrukturaftale, som regeringen og alle partierne i Folketinget netop er blevet enige om. Det siger Cyklistforbundets direktør, Klaus Bondam.

Den gode nyhed er, at der ER sat penge af til cyklisme i den aftale om infrastruktur, som lige er forhandlet hjem på Christiansborg. Den dårlige er, at der ikke er sat nok af. Det siger Cyklistforbundet som en kommentar til den aftale om infrastruktur, som et stort flertal er blevet enige om.

"Ud af et samlet beløb på 161 milliarder til ny infrastruktur, er der kun sat sat 3 milliarder af til cyklen. Det er alt for lidt. Det betyder, at man ikke giver cyklen den rolle i den grønne omstilling, som den kan og bør have. Vi kan ikke se i denne aftale, at cyklen er blevet taget virkelig seriøst," siger direktør i Cyklistforbundet, Klaus Bondam, og fortsætter:

"Med cykler, elcykler, speedcykler og ladcykler er der et stort potentiale for at flytte transport af mennesker og gods til cykel, og det potentiale bliver desværre ikke udnyttet i denne aftale. Man forspilder virkelig muligheden for at bruge cyklen rigtigt i den grønne omstilling," siger Klaus Bondam.

Han ærgrer sig over, at man i 2021, midt i en klimakrise, stadig har hovedfokus på transport med bil.

Man prøver at løse fremtidens udfordringer med fortidens løsninger

"Man prøver at løse fremtidens udfordringer med fortidens løsninger. Mere motorvej, flere biler og mindre aktiv fysisk bevægelse er IKKE svaret på at skabe øget fremkommelighed, større folkesundhed og bedre byer for mennesker. Og det hjælper ikke til at nå klimamålene - heller ikke selv om en del af de ekstra biler bliver elbiler,".

Han kan dog også finde ting at glæde sig over i den netop indgåede aftale.
"Det er positivt med en bred aftale, som løber over en længere årrække frem til 2035. Det giver kommunerne bedre mulighed for at langtidsplanlægge god infrastruktur til cykler.