Cyklistforbundet vil have Færdselsloven skrevet om

”Det er Cyklistforbundets opfattelse, at den aktuelle færdselslov begrænser cyklisters tryghed, fremkommelighed og sikkerhed. Vi ønsker en cykelvenlig revision af loven,” siger Jens Peter Hansen, der er landsformand i Cyklistforbundet.

Cyklistforbundet mener, at loven i alt for høj grad er en ’billov’ skrevet med det sigte, at biler nemt og ubesværet skal kunne komme frem; den er bilfokuseret.

”I Cyklistforbundet oplever vi, at den offentlige debat, politiske opmærksomhed og offentlige investeringer har et uhensigtsmæssigt stort fokus på bilers fremkommelighed, mens kollektiv trafik og gode forhold for fodgængere og cyklister nedprioriteres. Det afspejles i Færdselsloven,” siger Jens Peter Hansen.

En ændring af loven er efter Cyklistforbundets mening i høj grad blevet aktualiseret af, at transportminister Trine Bramsen nu vil indføre et afstandskrav, så biler skal holde mindst 1,5 meters afstand til cykler.

”Det er noget som Cyklistforbundet har advokeret for i mange år, så det er en stor sejr for os, hvis det bliver gennemført. Men vi ønsker også andre ændringer. Hvorfor ikke lade cyklister have lov til at svinge til højre ved rødt lys - selvfølgelig under hensyntagen til gående. Det er den hyppigste færdselsforseelse blandt cyklister og, jeg tror, det skyldes, at mange cyklister oplever, det er en tåbelig regel. Fx om aftenen når der næsten ingen trafik er,” siger Jens Peter Hansen.

Loven er utidssvarende, mener Cyklistforbundet. Den tager fx ikke hensyn til, at der nu er mange forskellige køretøjer på cykelstierne især i store byer. Imellem almindelige cykler kører der speed pedelecs med 45 km/t, store el-ladcykler og almindelige elcykler med måske 28 km/t, knallerter samt elektriske løbehjul, segways, segboards - og måske en teenager på elektriske rulleskøjter.

”Man må spørge, om de alle sammen hører til på cykelstien, og om cykelstierne så ikke skal være bredere. Måske bør de små knallerter og speed pedelecs slet ikke køre på cykelstien, men være på vejen sammen med bilerne. Og så skal bilernes hastighed i byerne sættes ned til 40 eller 30 km/t,” siger Jens Peter Hansen.

En mere cykelvenlig færdselslov kommer ikke kun cyklisterne til gode.

”Det er ikke kun for cyklisternes skyld, men også fordi vi ønsker et mere klimavenligt og grønt samfund. Det indebærer, at vi skal ændre loven, så den i højere grad tilgodeser cyklister, gående og offentlig transport,” siger Jens Peter Hansen.