Test din folketingskandidat med Cyklistforbundets spørgeguide

Den 1. november er der valg til Folketinget. Vi har samlet fire spørgsmål, som du på vælgermøder og i andre sammenhænge kan bruge, når du vil høre, hvordan dine lokale folketingskandidater forholder sig til cyklisme.

Et folketingsvalg er en god anledning til at sætte politisk fokus på de enorme samfundsmæssige gevinster, der er ved, at flere cykler mere. I Cyklistforbundet har vi udpeget fire områder, som det nye Folketing bør se på for at gøre det nemmere og mere attraktivt at være cyklist og for at vende udviklingen med stadig mindre cykling i Danmark. Ingen af disse tiltag kræver millioner eller milliarder - de kræver blot politisk vilje til at arbejde for et grønnere, sundere og mere cykelvenligt Danmark.

Hjælp os med at bruge valget til sætte fokus på cyklen som løftestang til at styrke folkesundhed, nedsætte transportens klimaaftryk, reducere trængslen på vejene og sikre bedre byer med bedre fremkommelighed for alle. Og til at sige så højt som overhovedet muligt, at Danmark har brug for flere cyklister, og danske cyklister har brug for bedre forhold.

Sådan gør du: Vi har formuleret fire spørgsmål, som du på fx vælgermøder kan bruge at teste dine lokale folketingskandidater på, hvor parate de er til at arbejde for cykelvenlige beslutninger.

Spørgsmål 1: Mindsteafstand ved overhaling

Hvis man ikke føler sig tryg i trafikken, så holder man op med at cykle. I Østrig har man indført en mindsteafstand ved bilers overhaling af cykler. Transportminister Trine Bramsen arbejdede på at fremsætte et lovforslag på området.

Vil du støtte vedtagelsen af lov om, at biler skal holde mindst 1.5 m afstand, når de på landeveje, hvor der endnu ikke er anlagt en cykelsti, overhaler en cyklist?

Læs mere på: cyklistforbundet.dk/det-vil-vi/landsformandens-ledere/leder-blad-4-2022

Spørgsmål 2: Flere 30 og 40 km/-zoner

Jo hurtigere bilerne kører i byerne, desto farligere er det at være cyklist. En række europæiske byer har allerede indført 30 km/t i byen.

Vil du støtte en ændring, så kommunalbestyrelserne får langt nemmere adgang end i dag til at vedtage zoner med max. hastigheder på 30 og 40 km/time i by-områder med mange cyklister og fodgængere?

Læs mere på: cyklistforbundet.dk/det-vil-vi/horingssvar/lokale-hastighedsgraenser

Spørgsmål 3: En mere cykelvenlig færdselslov

Færdselsloven handler om, hvordan vi færdes mellem hinanden på gader, veje, cykelstier og fortove. Men siden færdselsloven blev vedtaget i 1976, har vi fået mange nye køretøjer ind på cykelstien – store, tunge elladcykler, små hurtige el-løbehjul, speedpedelecs, der må køre hele 45 km/t.

Vil du støtte arbejdet for en revidering af færdselsloven, så vi får fx en langt bedre regulering af trafikken på cykelstierne?

Læs mere på: cyklistforbundet.dk/aktuelt/lige-nu/faerdselsloven-bor-skrives-om/

Spørgsmål 4: Fjern de skattemæssige barrierer for virksomheders brug af cykel

Mange private og offentlige virksomheder ønsker at flytte medarbejdere, varer og opgaver fra bil til cykel. Cykling styrker medarbejdernes sundhed, og for mange opgaver gælder det også, at de bedre kan løses med en cykel – fx hjemmehjælperen, der cykler rundt. Men virksomhederne oplever også, at forskellige skattemæssige barrierer spænder ben for at flytte fra bil til cykel.

Vil du arbejde for at få fjernet beskatningen af arbejdsgiverbetalte cykler – og vil du arbejde, at arbejdsgivere - uden skattemæssige konsekvenser for medarbejderen - kan give medarbejderen op til 1,50 kr. pr. cyklet km til arbejde til og fra arbejde?

Læs mere på: cyklistforbundet.dk/aktuelt/lige-nu/hjaelp-virksomhederne-med-at-bakke-op-om-cykling/

Lige nu

Hvad sker der på cykelområdet - hvad har Cyklistforbundet gang i? Få det aktuelle overblik lige her og lige nu.

Gå til seneste artikler

Det arbejder vi for

Vi arbejder for at gøre cyklen til det oplagte og trygge valg i hverdagen for alle og for at skabe en sund og bæredygtig verden med cyklen som løftestang.

Læs Cyklistforbundets manifest

Støt cykelsagen - og træk det fra i skat

Støt med et valgfrit beløb. Giv et medlemskab i gave. Betænk cykelsagen i dit testamente. Du kan støtte Cyklistforbundets arbejde for bedre forhold for cyklister på mange måder.

Læs mere