Det kan ikke passe, at vi skal leve med en så høj luftforurening, at tusindvis af danskere hvert år dør for tidligt eller får en kronisk sygdom, siger direktør i Cyklistforbundet, Kenneth Øhrberg Krag.

Cyklistforbundet kræver renere luft i hele Danmark

Luftforureningen i Danmark inden 2030 skal opfylde WHO’s luftkvalitetskriterier. Cyklistforbundet opfordrer sammen med ny alliance af grønne og sundhedsfremmende organisationer nu danskere til at skrive under på nyt borgerforslag.

Luftforurening er hvert år skyld i 4.000-6.000 for tidlige dødsfald, et væld af kroniske sygdomme og koster årligt det danske samfund omkring 95 milliarder kr.

’Der er noget i luften’ er navnet på en ny kampagne, der skal sikre 50.000 underskrifter til et borgerforslag som skal sikre renere og sundere luftkvalitet i Danmark. Bag kampagnen står en alliance af borgere, forskere samt grønne og sundhedsfremmende foreninger – herunder Cyklistforbundet, der kæmper for at mindske antallet af danskere, der dør for tidligt eller udvikler en kronisk sygdom som astma, KOL, lungekræft, hjerte-kar-sygdomme, diabetes eller på anden vis påvirkes negativt på grund af luftforurening.

- Det kan ikke passe, at vi skal leve med en så høj luftforurening fra partikler og gasser, at tusindvis af danskere hvert år dør for tidligt eller får en kronisk sygdom. Med borgerforslaget beder vi politikerne om at forpligte sig på, at Danmark når under WHO's anbefalinger for luftforurening inden 2030. Det er ikke for meget at forlange, siger direktør i Cyklistforbundet, Kenneth Øhrberg Krag.

Skriv under her: borgerforslag.dk

Luftforureningen med partikler og gas stammer primært fra vejtransport, landbrug, brændefyring, industri og udlandet, og det koster udover de mange unødvendige dødsfald det danske samfund 95 milliarder kroner årligt til sundhedsomkostninger.

Niveauerne er for høje i alle kommuner, og man er udsat, uanset om man bor i større eller mindre byer. Luftforureningen er dermed allestedsværende i hele landet. Flere steder er niveauerne mange gange højere end de anbefalede luftkvalitetskriterier fra WHO (Verdenssundhedsorganisationen).

Borgerforslaget tager netop afsæt i WHO’s kriterier for luftforurening, fordi luftforurening er det største miljøbetingede sundhedsproblem i Europa.

Læs mere på: noget-i-luften.dk

Vi må ikke blive syge af at trække vejret

Morten Ulrich er hovedstiller bag borgerforslaget. Han lider af astma, der kraftigt bliver forværret af røg med fine partikler fra brændefyring i hans nabolag. Det skaber store udfordringer i dagligdagen og han er bange for, at hans børn også udvikler den kroniske sygdom.

- Det begrænser os i forhold til, hvornår vi kan være udenfor, hvornår vi kan lufte ud, og hvor vi kan lægge vores børn til at sove. Luftforurening er et enormt problem for os, siger Morten Ulrich om baggrunden for borgerforslaget.

Også fra Anne Holm Hansen, direktør i Astma-Allergi Danmark, der har været med til at tage initiativ til borgerforslaget, er beskeden til politikerne klar:

- Det kan ganske enkelt ikke være rigtigt, at vi skal blive syge af at trække vejret. Men det bliver rigtigt mange danskere hver evig eneste dag. Det sker endda, før vi bliver født, i fostertilstanden. Astma, KOL og en lang række sygdomme hænger direkte sammen med at trække vejret. Særligt børn, gravide og ældre er sårbare. Vi står derfor skulder ved skulder for at komme et af vores største sundhedsproblemer til livs gennem dette forslag, siger hun.

Initiativtagerne bag kampagnen og borgerforslaget er eller repræsenterer:

 • Morten Ulrich, forslagsstiller

 • Astma-Allergi Danmark

 • Cyklistforbundet

 • Mellemfolkeligt Samvirke

 • Rådet for Grøn Omstilling

 • Den Grønne Ungdomsbevægelse

 • Miljøpunkt Nørrebro

 • Læger for klimaet

 • Professor Zorana Jovanovic Andersen og Marie Pedersen fra Institut for Folkesundhed, KU

 • Luftforurening er skyld i 4000-6000 tidlige dødsfald om året. Det svarer til ca. 10% af alle danske dødsfald årligt
  Kilde: DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
 • Den lokale luftforurening i Danmark kommer primært fra brændefyring, landbrug og vejtransport
  Kilde: DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
 • Luftforurening hvert år koster 95 milliarder kroner i sundhedsomkostninger og for tidlige dødsfald
  Kilde: Danmarks grønne BNP og Grøn REFORM-modellen

Læs mere og skriv under på noget-i-luften.dk

Det arbejder vi for

Vi arbejder for at gøre cyklen til det oplagte og trygge valg i hverdagen for alle og for at skabe en sund og bæredygtig verden med cyklen som løftestang.

Læs Cyklistforbundets manifest

Støt cykelsagen - og træk det fra i skat

Støt med et valgfrit beløb. Giv et medlemskab i gave. Betænk cykelsagen i dit testamente. Du kan støtte Cyklistforbundets arbejde for bedre forhold for cyklister på mange måder.

Læs mere

Lige nu

Hvad sker der på cykelområdet - hvad har Cyklistforbundet gang i? Få det aktuelle overblik lige her og lige nu.

Gå til seneste artikler