Kilder

Nedenfor har vi samlet en oversigt over de kilder og baggrundsdata, der er gode at kende til og bruge, når du laver et cykelregnskab.

Transportvaneundersøgelsen

Transportvaneundersøgelsen udføres årligt af DTU.

Du kan læse mere herom:

Hvis din kommune ikke er TU partner, kan du finde kontaktoplysninger her.

Man kan se eksempler på TU rapporter her:

Nationale Cyklistundersøgelse

Den Nationale Cyklistundersøgelse gennemføres for Det Kommunale Cykelfagråd hvert andet år (lige år).

Denne undersøgelse spørger i høj grad til tilfredshed og tryghed for cyklister, f. eks.:

  • Generel tilfredshed med at være cyklist i kommunen
  • Tilfredshed med omfang af cykelstinettet
  • Tilfredshed med vedligeholdelse af cykelstier og cykelbaner
  • Tryghed ved at færdes som cyklist i forhold til andre cyklister, trafikuheld mv.

Man kan se et par eksempler på gennemførte cyklistundersøgelser her:

Du kan kontakte Cykelfagrådet her, hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker at din kommune skal være med i næste undersøgelse.

Cykeltrafiktællinger

Cykeltrafikken kan måles på flere måder. Heriblandt kan nævnes:

  • Manuelle tællinger
  • Kameraregistrering
  • Trykslanger
  • Spoler og sensorer i vejen

Man kan læse mere i Vejdirektoratets vejledning om Cykeltrafiktællinger.

Skolevejsanalyser

Private rådgivningsfirmaer kan udføre en skolevejsanalyse, og kan udføres i forskellig detaljeringsgrad. Ofte er der tale om spørgeskemaundersøgelser der afdækker børnenes transportvaner, hjelmbrug, tryghed mv. De kan også indeholde geografiske analyser af utrygge steder.

Eksempel på skolevejsundersøgelse fra Halsnæs Kommune, 2020 og Vejle Kommune, 2019.

Mastra

Mastra er Vejdirektoratets nøgletalsdatabase.

Her kan man på kort se nøgletal for trafikken.

Mastra kræver medlemskab.

Der findes dog åbne data på trafiktal til brug i fx. GIS.

Vejman

Vejman kan man se ulykkestilfælde for cyklister.

Vejman kræver medlemskab.

Danmarks Statistik

Hos Danmarks Statistik kan man finde statistikker på Indbyggertal, bilejerskab, antal cykler/biler per husstand.

Landspatientregistret

Hospitalerne har mere detaljeret data om cykelulykker, da ikke alle ulykker kommer til politiets kendskab. Her kan man finde mere information og kontaktpersoner.

Politi

Dit lokale politi kan hjælpe dig med tal på ulykkestilfælde.

Alt om cykling

Til kommuner: Lav et cykelregnskab

Cyklistforbundet tilbyder to gratis værktøjer til kommuner, der vil styrke arbejdet med cykelfremme. Cykelregnskabsgeneratoren giver status på cykelforhold i kommunen og Fix Cykelvejen giver borgerinput om lokale cykelforhold.

Læs mere

Alt om cykling

Lav et cykelregnskab

Du udfylder data direkte i generatoren, der producerer en færdig og printbar pdf-rapport for dig - inklusiv grafer og nøgletal.

Gå til generatoren

Alt om cykling

Fix Cykelvejen

Fix Cykelvejen er Cyklistforbundets interaktive kort, hvor kommuner kan invitere borgere til at indberette lokale fejl, mangler og ønsker til hverdagen som cyklist.

Gå til Fix Cykelvejen