Fem gratis tiltag til mere cykling

Lad os håbe, at 2024 bliver året, hvor flere får øjnene op for, at cykling er samfundets schweizerkniv: Uanset problem kan mere cykling bidrage til løsningen, især hvad angår sundhed, trængsel, miljø og klima. Derfor skal vi have flere til at cykle mere.

Her er fem forslag, der er næsten gratis at indføre og alene kræver politisk vilje:

Leder i Cyklister nr. 1/vinter 2024 af landsformand Jens Peter Hansen

1. 1,5 meter lov. 12 europæiske lande har indført en lovgivning om bilisters pligt til at holde en
specifik minimumsafstand ved overhaling af en cyklist. Og ja, nogle veje er for smalle til at
sikre en afstand på 1,5 meter, men mon ikke jurister kan finde ud af at formulere noget i stil
med: ”Hvis vejens beskaffenhed eller cyklistens placering ikke giver mulighed for 1,5 meter,
kan overhaling foretages ved nedsat hastighed, idet køretøjet placeres helt til venstre på
kørebanen.”


2. Væk med vetoret. Giv vejmyndigheden, dvs. typisk kommunalbestyrelsen, det fulde ansvar
for færdselsmæssige bestemmelser, som indvirker på vejens udnyttelse eller indretning.
Politiet har en vetoret, der benyttes uens mellem politikredse, og som jævnligt får forvaltninger
og kommunalpolitikere til fortvivlet at rive sig i håret af afmagt i mødet med en politimand,
der siger nej.


3. Økonomiske incitamenter. Gør, som man med succes har gjort i Belgien siden 1999: Der kan
en virksomhed give en bonus på 27 cent pr. km (to kr.) (dog maksimum 40 km/dag) til cyklende
medarbejdere, og denne bonus er vel at mærke skattefri.


4. Fjern pedalskatten. Mange hjemmehjælpere benytter elcykler i deres arbejde, men hvis de
efter endt arbejdsdag tager cyklen hjem, så de næste dag kan starte arbejdsdagen fra deres
hjemmeadresse, bliver de beskattet af fri cykel som et personalegode. Det samme gælder
for andre medarbejdere. Spild af tid, spild af brændstof og spild af livskvalitet.


5. Øg sikkerheden for børn og trygheden hos forældre. Færre og færre børn cykler,
så stil fx krav til kommunerne om at vurdere, om skolevejene er sikre, og pålæg
dem gerne at skulle udlevere anbefalede cykelruter til børnene. Dette tiltag vil
især gøre en forskel i kraft af det fokus, der kommer på, hvordan cykelforholdene
til og omkring skolen er. Problemerkendelse er, som bekendt, forudsætningen for
problemløsning.


Godt nytår og god fornøjelse med bladet.

Læs også

Magasinet CYKLISTER

Et magasin om det, som cyklister går op i. CYKLISTER udkommer fire gange årligt - hver gang med et aktuelt tema.

Se magasinet

Få nyhedsbrevet

Hold dig opdateret på cykelområdet med vores månedlige nyhedsbrev.

Tilmeld dig her

Landsformandens ledere

Cyklistforbundets landsformand Jens Peter Hansen skriver lederen i medlemsmagasinet Cyklister. Altid om aktuelle emner.

Se landsformandens ledere