Med cyklen til en bæredygtig fremtid

LEDER: Cyklen kan blive en vigtig løftestang til at løse verdens stigende problemer med livsstilssygdomme, trængsel og klimaforandringer. Men det kræver, at politikere sætter cyklisme på dagsordenen, så cyklen bliver det oplagte valg i hverdagen.

Leder i Cyklister nr. 1/Vinter 2018 af landsformand Jette Gotsche

Spænd hjelmen, tænd cykellygterne, lås op og afsted. For mange af os er det en hverdagsrutine, som vi ikke tænker synderligt over. Vi cykler jo bare og mange af os hver dag. Men cykling kan mere end bare at bringe os fra A til B. Cyklen spiller ifølge FN en afgørende rolle i at skabe en bæredygtig fremtid for vores klode og det uanset, om der cykles i Danmark, Somalia eller Afghanistan.

I dette nummer af CYKLISTER ser vi på cyklens globale rolle i kampen for at skabe en bæredygtig fremtid. Vi præsenterer en ny Cykelpolitisk Tænketank, og så interviewer vi Mogens Lykketoft, som blandt meget andet er en ivrig cyklist og tidligere formand for FN's generalforsamling.

Cyklens rolle i en bæredygtig fremtid

Mogens Lykketoft er ikke i tvivl. Cyklen kan gøre mennesker mobile, så de kan komme i skole eller transportere deres varer til markedet – og dermed bidrage til at løfte velstanden i ulande. Cyklen kan mindske forurening og trængsel i storbyerne. Cyklen kan nedbringe udslippet af CO2 i trafikken.

Den vurdering står Lykketoft ikke alene med. De europæiske cyklistforbunds paraply-organisation, ECF, har set på de 17 verdensmål, som 193 lande har vedtaget i regi af FN – mål som inden år 2030 skal gøre en ende på sult og fattigdom, bekæmpe ulighed og takle klimaforandringer. Og konklusionen er klar:

Cyklen er en vigtig løftestang i forhold til at opfylde hele 11 ud af de 17 verdensmål. Fx mål nr. 1, der handler om at afskaffe fattigdom (cyklen gør det muligt at komme til markedet med sine varer eller til sit job), mål nr. 3, der handler om at sikre sundhed og trivsel (cyklen giver den daglige motion, der skal til for at holde hjertekarsygdomme stangen), og mål 11, der handler om bæredygtige byer og lokalsamfund (cykling er bæredygtig transport par excellence).

Men løftet sker kun, hvis vi vil det og prioriterer det. Det gør ingen forskel at vedtage nogle mål – forskellen kommer først, når politikerne lægger konkrete planer for at nå målene. Og det uanset om det er i Danmark, Somalia eller Afghanistan.

Den Cykelpolitiske Tænketank

Så i Cyklistforbundet glæder vi os meget over at være medstifter af Cykelpolitisk Tænketank, der samler politikere, fagbevægelse og branche- og interesseorganisationer om ét bord. Det sker for at få cykelområdet højere op på den politiske dagsorden og sætte fokus på de store samfundsmæssige fordele, der ved at tage cyklen frem for bilen.

Ikke at forstå som konsekvent og udelukkende, for vi er ikke anti-bilister. Men cyklen skal være det oplagte valg i hverdagen for flere danskere. Kun sådan bliver cyklen en løftestang til at løse de stigende udfordringer med folkesundhed, klima og trængsel – en løftestang til at skabe et stærkt og bæredygtigt Danmark.

Magasinet CYKLISTER

Vi skriver om det, som cyklister går op i og udkommer fire gange årligt

Få nyhedsbrevet

Hold dig opdateret på cykelområdet med vores månedlige nyhedsbrev.