Cyklistforbundet i Albertslund og VestegnenAlbertslund og Vestegnen lokalafdeling

Kontakt: Christina Gylling Saadbye (Lokalformand), mail: christina.saadbye@gmail.com, tlf.: 42 34 37 64

Vestegnen-afdelingen arrangerer cykelture i området og arbejder for at forbedre forholdene for cyklister i afdelingens kommuner.

Cykelture på Vestegnen. Se mere her

Se hvad vi arbejder for her

Afdelingen siger

Se også vores Facebook side; https://www.facebook.com/groups/133964517159624/

Er forholdene for cyklister på Vestegnen i orden?

Hjælp din kommune på Vestegnen ved at indberette fejl og mangler, hvor cyklister færdes.

Er du tilfreds med forholdene for cyklister på Vestegnen? Hverken Cyklistforbundet eller kommunernes teknisk forvaltninger eller politikere kan have indsigt i alt. Her kommer du ind i billedet. Er der forhold, der set fra et cyklist-synspunkt kunne gøres bedre? Beskriv problemet og send det til den lokale repræsentant for DCF i den pågældende Vestegns-kommune. Vedlæg gerne et billede af forholdene. Det, du specielt gerne må kommentere, er forhold vedrørende (mangel på) sikkerhed, tryghed, fremkommelighed, komfort eller vedligeholdelse.

  • Dårlig sikkerhed kan f.eks. være manglende cykelstier eller tilbagetrukne stopstreger.

  • Mangel på tryghed kan være manglende eller dårlig belysning på veje eller stier.

  • Dårlig fremkommelighed kan være bomme, andre typer af forhindringer eller omveje.

  • Dårlig komfort kan være belægning eller unødige bump.

  • Dårlig vedligeholdelse kan f.eks. være huller i asfalt eller grusstier, manglende snerydning eller bladnedfald der kan være farligt at køre på.

  • Meld farlige, eller generende forhold i Glostrups nærmiljø på ‘Giv et praj’ her

Vi sender de indkomne bidrag videre til de pågældende kommune - Send din indberetning

Bestyrelse

Lokalformand

Christina Gylling Saadbye (Høje-Taastrup), mail: christina.saadbye@gmail.com, tlf.: 42 34 37 64

Bestyrelsesmedlemmer

Mogens Eliasen (Vallensbæk), mail: meliasen2@gmail.com;

Annelise Lysdal (Glostrup), mail: alysdal@gmail.com; tlf.: 20 99 75 13

Natasha Carstens (Ishøj), mail: natasha.carstens@gmail.com

Kasserer

Arne Jakobsen (Ishøj), mail: arne_jakobsen@hotmail.com, tlf.: 36 16 56 86,

Suppleanter

Knud Anker Iversen (Høje-Taastrup), mail: kai@mec-ht.dk, tlf.: 43 30 42 00

Christina Vedelsparre (Høje-Taastrup)

Referater og vedtægter

Vedtægter

Referater