Cyklistforbundet i Albertslund og VestegnenAlbertslund og Vestegnen lokalafdeling

Kontakt: Christina Gylling Saadbye (Lokalformand), mail: christina.saadbye@gmail.com, tlf.: 42 34 37 64

Vestegnen-afdelingen arrangerer cykelture i området og arbejder for at forbedre forholdene for cyklister i afdelingens kommuner.

Afdelingen siger

Er forholdene for cyklister på Vestegnen i orden?

Hjælp din kommune på Vestegnen ved at indberette fejl og mangler, hvor cyklister færdes.

Er du tilfreds med forholdene for cyklister på Vestegnen? Hverken Cyklistforbundet eller kommunernes teknisk forvaltninger eller politikere kan have indsigt i alt. Her kommer du ind i billedet. Er der forhold, der set fra et cyklist-synspunkt kunne gøres bedre? Beskriv problemet og send det til den lokale repræsentant for DCF i den pågældende Vestegns-kommune. Vedlæg gerne et billede af forholdene. Det, du specielt gerne må kommentere, er forhold vedrørende (mangel på) sikkerhed, tryghed, fremkommelighed, komfort eller vedligeholdelse.

  • Dårlig sikkerhed kan f.eks. være manglende cykelstier eller tilbagetrukne stopstreger.

  • Mangel på tryghed kan være manglende eller dårlig belysning på veje eller stier.

  • Dårlig fremkommelighed kan være bomme, andre typer af forhindringer eller omveje.

  • Dårlig komfort kan være belægning eller unødige bump.

  • Dårlig vedligeholdelse kan f.eks. være huller i asfalt eller grusstier, manglende snerydning eller bladnedfald der kan være farligt at køre på.

Vi sender de indkomne bidrag videre til de pågældende kommune - Send din indberetning

Bestyrelse

Lokalformand

Christina Gylling Saadbye, mail: christina.saadbye@gmail.com, tlf.: 42 34 37 64

Bestyrelsesmedlemmer

Mogens Sørensen, mail: mogsor@post9.tele.dk, tlf.: 20 93 20 57, adresse: Kolleruplund 63, 2665 Vallensbæk Strand

Richard Betts, mail: betts.richard@gmail.com, tlf.: 25 71 50 71, adresse: Klovtoftegade 20, 2630 Taastrup

Kasserer

Arne Jakobsenm, mail: arne_jakobsen@hotmail.com, tlf.: 36 16 56 86, adresse: Torslundevej 131, 2635 Ishøj

Suppleanter

Knud Anker Iversen, mail: kai@mec-ht.dk, tlf.: 43 30 42 00

Mogens Eliasen, mail: me@nnf.dk, adresse: Egeskovvej 39, 2665 Vallensbæk

Referater og vedtægter

Vedtægter