Referater

Vil du blive klogere på, hvad der foregår i lokalafdelingen? Læs referaterne fra de senere afholdte bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

CYKLISTFORBUNDET kæmper for et cykelvenligt samfund, hvor cyklen står højt på den politiske dagsorden.

Støt os ved at blive medlem