Retur til Forsiden

Bestyrelsens virke. Referatet m.v.

Hermed mødedatoer og indhold for møder afholdt i Brøndby-Hvidovre Afdeling.
B = Bestyrelsesmøde | T = Trafik-og MiljøUdvalget
Klik på mødets dato for at se referatet fra mødet.

MødeDato + Link

Blandt de emner, der blev omtalt på mødet :

4. januar 2024 (B)

Referat.
Vi talte om og opdaterede aktiviteter for perioden april til oktober 2024.

21.november2023(B)

Referat.
Vi talte om aktiviteter for perioden december 2023 + januar-juni 2024.

31. oktober 2023 (T)

Her vises Projektliste gældende fra 1.november 2023

5. september 2023(B)

Referat.
Vi samlede op omkring aktiviteter, udført maj-september 2023.
Og drøftede kommende aktiviteter maj-december 2023 + Jan-Juni 2024

9. maj 2023 (B)

Referatet.
Vi talte om udførte aktiviteter :
CyklistForbundets ForårsSeminar (15.april), Generalforsamling 2023 (17.april) og BørneTour 2023 Hvidovre (29.april).
samt om kommende aktiviteter og ikke mindst om Store Cykeldag 2023 (11.juni)

12. april 2023 (T)

Her vises Projektliste gældende fra 12.april 2023

15.februar 2023(B)

Referat.
Vi talte om kommende aktiviteter, og ikke mindst om
Generalforsamling (17. april), BørneTouren Hvidovre (29.april),
Store Cykeldag i Brøndby og i Hvidovre (11.juni)

22.november 2022(B)

Referat.
Vi talte om ture og aktiviteter, som vi har udført i perioden september til november. Og om ture og aktiviteter, som vi planlægger for perioden indtil marts / april 2023.

25. oktober 2022 (T)

Se her : efter mødet den 25.oktober seneste fortløbende liste over opgaver for Brøndby-Hvidovre Trafik- og MiljøUdvalg (Projektlisten).

o7. sept. 2022 (B)

Referat
Vi talte om forventede aktiviteter i resten af 2022 (september - december), og opsamlede erfaringer fra aktiviteterne i den seneste tid (juni - august) .

14. juni 2022 (T)

Referat.
Seneste opsamling af punkter om trafik- og miljøopgaver
i både Hvidovre og Brøndby.

2. maj 2022 (B)

Referat. Omtale af blandt andet :
Konstituering efter Generalforsamlingen. "Vi Cykler Sammen 2022". Cykelkursus for Kvinder i Brøndby Strand. Store Cykeldag i Hvidovre og Brøndby. Deltagelse i BørneTouren Hvidovre. Deltagelse i aktiviteter "Hvidovre Cykler". Cykeltur i "Mænds Sundhedsuge".

Yderligere aktiviteter nævnt på det supplerende bilag, som blev forelagt på
bestyrelsesmødet. Supplerende Bilag

o3. marts 2022 (B)

Referat.
Gennemgang af ture og andre aktiviteter, som vi har udført i perioden januar til marts 2022, og de ture og aktiviteter, som vi planlægger og forventer i løbet af foråret og sommeren 2022. Her er der ikke mindst tale om Generalforsamling i marts og Store Cykeldag + Uge 24 (Hvidovre) i juni.

11. januar 2022 (B)

Referat.
Gennemgang af ture og andre aktiviteter, som vi har udført i perioden november og december 2021, og de ture og aktiviteter, som vi planlægger og forventer i løbet af foråret og sommeren 2022.

27. oktober 2021 (B)

Referat.
* Opsamling af erfaringer fra seneste aktiviteter.

* Beslutninger vedrørende kommende aktiviteter.

13. oktober 2021 (T)

Seneste Projekt Liste, der opsamler punkter om
trafik- og miljøopgaver i både Hvidovre og Brøndby

o2. august 2021 (B)

Referat af mødet, der indeholdt punkter om forberedelser til
Generalforsamling, Jubilæum og andre aktiviteter.

25.maj 2021 (B)

Referat, der indeholder
en række punkter om de på tidspunktet aktuelle ture og aktiviteter.

28.oktober 2020 (B)

* Landsmødet i Odense (d. 31.oktober),
* Planlagt møde med Hv.Sundhedscenter (d.25.nov. - senere aflyst)
* Udsendelse af julekort (december)
* 41 års jubilæet og Generalforsamling 2021 (18.marts 2021)
* Etablering af "hjælp til selvhjælps" cykelværksted
* Afklaring vedrørende Store Cykeldag 2021 (13.juni 2021)
* Afholdelsen af Trafikvalgmøder i Brøndby og Hvidovre (nov. 2021)

13.oktober 2020 (T)

XXXXX

17. august 2020 (B)

XXXX

o8. juli 2020 (B)

XXXXX

18. marts 2020 (B)

XXXXX

X