Generalforsamling i Brøndby-Hvidovre :
opslaget er senest opdateret : d. 31. oktober

Retur til Forsiden

Generalforsamling 2020 er afholdt
TORSDAG D. 17. SEPTEMBER 2020
Byvej 56, 1.sal, Hvidovre

------------------------------------------------------------------------------------------------

Referatet fra Generalforsamlingen 2020.

------------------------------------------------------------------------------------------------

.

.

.

.

.

supplerende oplysninger til referatet

Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen begyndte kl 20. Jens blev valgt til ordstyrer og fik derved sin debut på denne post.
Bestyrelsens beretning og regnskabet for 2019 blev begge godkendt.
Der var ikke indkommet forslag til behandling.
.
Bestyrelsen m.fl.
Der var en rokade i bestyrelsen. John Barber blev valgt som ny formand. Tidligere formand, Thomas Otzen, fortsætter i bestyrelsen og er efterfølgende konstitueret som næstformand.
John Gade er valgt som ny kasserer, idet Jan Oulund, grundet helbredsforhold, ikke syntes, at han kunne fortsætte på posten.

Herudover stopper Lisbeth ved turen den 22.oktober sit virke som turleder. Opgaven med "Ud i det Blå-turene" overtages af Lasse Steen Christensen.
Der er stor tak til både Lisbeth og Jan for det virke, de hver for sig har udført. Og en stor tak til dem, der fortsætter de vigtige opgaver.

Muligheder.
Under Eventuelt talte vi på ny om oprettelsen af et cykelværksted. Der var forslag til mulige lokaler, og forslag om kontakt til CF i Rødovre om indholdet i deres cykelværkstedsaktivitet.
Det blev i øvrigt også foreslået, at bestyrelsen kontakter "CykelBy Hvidovre" i forbindelse med mulige projekter og ønsker til cykelforhold i Hvidovre.
Bestyrelsen vil arbejde videre med begge forslag i den kommende tid.

Tak.
Der er tak til deltagerene i generalforsamling for en god og positiv afvikling. Og der er ros til ordstyreren for hans fordeling af forløb og indlæg.
Se vores vedtægter, Indkaldelsen til Generalforsamlingen 2020, Bestyrelsens Skriftlige Beretning og Forslag til Fremtidigt virke i de følgende links :

Se vores vedtægter i følgende link :
vedtægter for Brøndby-Hvidovre Afdeling

Se indkaldelsen, bestyrelsens beretning og forslag til fremtidigt virke :

Indkaldelse til
generalforsamling 2020

Bestyrelsens
skriftlige beretning

Forslag til
Fremtidigt virke

Bestyrelsen valgt :
Opslag af d. 22. september

Valg af bestyrelsen ved Generalforsamlingen.

Ved generalforsamling 2020 blev der valgt ny formand, John Barber, og ny kasserer, John Gade.
Tidligere formand, Thomas Otzen, fortsætter i bestyrelsen og er konstitueret som næstformand.

Henning Nielsen og Lasse Steen Christensen var ikke på valg og fortsætter som bestyrelsesmedlemmer.
Erik Rossing blev genvalgt og fortsætter som suppleant til bestyrelsen.

I øvrigt - yderligere til supplering
Optakt til Generalforsamlingen

Efter vurdering af de foranstaltninger, som har til formål at forhindre spredningen af CoronaVirus, besluttede bestyrelsen på møde d. 17. august, at aktuelle foranstaltninger om maksimum deltagerantal og antal kvadratmeter til rådighed pr. deltager, ikke forhindrede, at Brøndby-Hvidovres årlige generalforsamling kunne afholdes i vores lokale torsdag d. 17. september. Bestyrelsen lagde herudover til grund, at generalforsamlingen præges af sidde- og lytteadfærd, som sammen med afstand, hensyn og håndhygiejne også mindsker smittefaren fra CoronaVirus.

Bestyrelsen anmodede om tilmelding til generalforsamling og var forberedt på at finde et alternativt lokale, såfremt antal tilmeldte skulle overstige de 22 personer, som lokalet kunne bære.

Overskridelse af vedtægtsbestemte datoer for afholdelsen af generalforsamling (den 30.april - jf vedtægternes § 5, stk.2) er godkendt af CyklistForbundets Hovedbestyrelse.

Indkaldelsen til Generalforsamling blev udsendt til medlemshusstandene. Forsendelsen skete digitalt, hvor dette er muligt. Eller på papir, som nødløsning, hvor digital fremsendelse ikke har været mulig.

Der deltog 12 medlemmer af Brøndby-Hvidovre Afdeling og 2 gæster fra nabo afdelinger i generalforsamlingen. Bestyrelsen vurderer, at dette tal er vel inden for Sundhedsmyndighedernes anbefalede / påbudte retningslinier.

Generalforsamling :
Opslag er senest opdateret d. 22. september

Ved Afvikling af Generalforsamling

.

.

..

..

.

.

Ved indkaldelsen til generalforsamlingen lagde vi indkaldelsen til generalforsamlingen og bilagene hertil på hjemmesiden, hvor de kunne være tilgængelige for alle de medlemmer i Brøndby-Hvidovre, som ønsker at finde dem.

Vi åbnede for muligheden, at såfremt medlemmer skulle ønske at stille spørgsmål, at fremsætte forslag, at stille sig til rådighed for valg, eller at foreslå andre til valg, kunne dette lade sig gøre ved kontakt til ét eller flere bestyrelsesmedlemmer ved fx e-mail, telefon, eller personlig kontakt. Vi havde fuld forståelse for, at sådanne henvendelser ikke nødvendigvis skulle ske ved fremmøde på årets generalforsamling.

De nævnte foranstaltninger er selvfølgelig ikke optimale, men i en tid med ængstelse og forsigtighed, finder vi, at de én måde at bevare en stor del af medlemsdemokratiet, mens vi bringer aktiviteterne i Brøndby-Hvidovre Afdeling videre.

Håber på bedre forhold i 2021.

Vi håber, at der kan blive bedre forhold for foreningens virke i den kommende tid. Måske allerede ved generalforsamlingen 2021, som er planlagt for torsdag d. 18. marts 2021.

Billeder fra Foredraget og fra Generalforsamling 2020