D75 0238C Resize

Cyklistforbundet i Herning

Vi er også på Facebook - find os her

Tip Kommunen om hul i cykelstien herning.dk/borger/trafik-og-veje/giv-et-praj/

Kontakt: Klara Søndergaard (Lokalformand), mobil 6073 2656

 • Vi samarbejder gerne med andre friluftsgrupper, skoler og børneinstitutioner.

 • Vi fokuserer på bedre fremkommelighed for cyklister: Det skal være nemmere at vælge cyklen som det oplagte transportmiddel i hverdagen.

 • Vi har en repræsentant i Trafiksikkerhedsudvalget i Herning Kommune.

 • Vi fokuserer også på cyklen som en del af grøn omstilling i Danmark: Cyklen er en vigtig del af løsningen, hvis Danmark skal nå klimamålet om at reducere CO2 udledning med 70% i 2030.

 • Vi deltager gerne i cykel-debatten i den lokale presse.

 • Vi arbejder på at få cyklen ind i flere børns, unges, voksnes og pensionisters liv igen. Tænk på de store sundhedsfordele, som følger med den daglige cykeltur.

 • Alle skolebørn skal ud af forældre-bilen og opleve glæden ved selv at cykle. Gerne sammen med en forælder.

 • Vi deltager i Giv en Cykel.
 • Vi er aktiv medspiller: VCTA "Vi cykler til arbejde".
 • Vi er aktiv medspiller: Bæredygtig Herning.
 • Vi arrangerer "Store Cykeldag".
 • Vi arrangerer "Familiecykeltur".
 • Vi arrangerer cykelture hver 14. dag året rundt.
 • Deltager i Naturens Dag.

Næstformand

Trine Lindhardt Gaarsdahl (Færdselssikkerhedsrepræsentant - kontakt til kommunen), mobil
60 22 40 80

Kasserer

Carsten Markussen, mobil 61684432

Sekretær

Åse Mørup, mobil 51927756

Revisor

Henrik Johan Kristensen, mail: henrik.hjk@gmail.com

Referater og vedtægter

Vedtægter

Læs generalforsamlingsreferater her

Læs bestyrelsens beretning 2019

Billeder

Små cyklister