D75 0238C Resize

Cyklistforbundet i Herning

Vi er også på Facebook - find os her

Tip Kommunen om hul i cykelstien herning.dk/borger/trafik-og-veje/giv-et-praj/

Kontakt: Klara Søndergaard (Lokalformand), mail: klara.soendergaard@gmail.com, mobil 6073 2656

  • Vi samarbejder gerne med andre motions-/friluftsgrupper, skoler og børneinstitutioner. Vi må opbygge alliancer med andre friluftsgrupper.

  • Vi fokuserer på bedre fremkommelighed for cyklister: Det skal være nemmere at vælge cyklen som det oplagte transportmiddel i hverdagen - fx via "grønne bølger" for cyklister og velholdt og sammenhængende cykelinfrastruktur. ( LANDSMØDE). Vi vil gerne pege på forbedringsmuligheder og samle opbakning til lokale problemer med bestemte strækninger.

  • Vi har en repræsentant i Trafiksikkerhedsudvalget i Herning Kommune.

  • Vi fokuserer også på cyklen som en del af grøn omstilling i Danmark: Cyklen er en vigtig del af løsningen, hvis Danmark skal nå klimamålet om at reducere CO2 udledning med 70% i 2030. Vi skal bl.a. flytte unge bilister over på (el-)cykler og gøre det nemmere at kombinere cykel med offentlig transport. ( LANDSMØDE) Sende nye delegerede til Landsmøde, så de aktivt lærer vores organisation at kende.

  • Vi deltager gerne i cykel-debatten i den lokale presse.

  • Vi arbejder på at få cyklen ind i flere børns, unges, voksnes og pensionisters liv igen. Tænk på de store sundhedsfordele, som følger med den daglige cykeltur. (LANDSMØDE )

  • Alle skolebørn skal ud af forældre-bilen og opleve glæden ved selv at cykle. Gerne sammen med en forælder. Vi kan invitere nyvalgte byrådsmedlemmer på cykeltur og evt. fremvise svag infrastruktur, hvis det findes. Børn skal have en sikker skolevej.

Næstformand

Trine Lindhardt Gaarsdahl (Færdselssikkerhedsrepræsentant - kontakt til kommunen),
mail: trine.benny@gmail.com 60 22 40 80

Kasserer

Carsten Markussen, mail: carstenmarkussen@gmail.com 61684432

Sekretær

Åse Mørup, mail: aasedoze12@hotmail.com 51927756

Revisor

Henrik Johan Kristensen, mail: henrik.hjk@gmail.com

Referater og vedtægter

Vedtægter

Læs generalforsamlingsreferater her

Læs bestyrelsens beretning 2019

Billeder

Små cyklister

CYKLISTFORBUNDET kæmper for et cykelvenligt samfund, hvor cyklen står højt på den politiske dagsorden.

Støt os ved at blive medlem