D75 0238C ResizeCyklistforbundet i Herning

Vi er også på Facebook - find os her.

Kontakt: Kurt John Ravnsgård (Lokalformand), mail: ravnsgaard@youmail.dk, tlf.: 41 62 49 02

  • Vi samarbejder gerne med andre motions-/friluftsgrupper, skoler og børneinstitutioner.

  • Vi fokuserer på bedre fremkommelighed for cyklister: Det skal være nemmere at vælge cyklen som det oplagte transportmiddel i hverdagen - fx via "grønne bølger" for cyklister og velholdt og sammenhængende cykelinfrastruktur. ( LANDSMØDE 2020)

  • Vi har en repræsentant i Trafiksikkerhedsudvalget i Herning Kommune.

  • Vi fokuserer også på Cyklen som del af grøn omstilling af Danmark: Cyklen er en vigtig del af løsningen, hvis Danmark skal nå klimamålet om at reducere CO2 udledning med 70% i 2030. Vi skal bl.a. flytte bilister over på (el-)cykler og gøre det nemmere at kombinere cykel med off.transport. ( LANDSMØDE2020)

  • Vi deltager gerne i cykel-debatten i den lokale presse.

  • Vi arbejder på at få cyklen ind i flere unges liv: Alt for mange unge tænker bil og fravælger cyklen og de store sundhedsfordele, som følger med den daglige cykeltur. (LANDSMØDE 2020)

  • Alle skolebørn skal ud af forældre-bilen og opleve glæden ved selv at cykle. Gerne sammen med en forælder.

Næstformand

Trine Lindhardt Gaarsdahl (Færdselssikkerhedsrepræsentant - kontakt til kommunen), mail:<trine.benny@gmail.com> tlf.:60 22 40 80

Sekretær

Klara Søndergaard, mail: klara.soendergaard@godmail.dk eller klara.soendergaard@gmail.com, tlf.: 6073 26 56

Kasserer

Benny Leth, mail: bennyogbella@privat.dk, tlf.: 40 46 39 14

Revisor

Lilly Krarup, mail: <mail@mamalilly.dk> tlf.: 31 22 20 13

Referater og vedtægter

Vedtægter

Læs generalforsamlingsreferater her

Læs bestyrelsens beretning 2019

Billeder

Små cyklister