D75 0238C Resize

Cyklistforbundet i Herning

Vi er også på Facebook - find os her.

Kontakt: Klara Søndergaard (Lokalformand), mail: klara.soendergaard@gmail.com, mobil 6073 2656

  • Vi samarbejder gerne med andre motions-/friluftsgrupper, skoler og børneinstitutioner. Vi må opbygge alliancer med andre friluftsgrupper.

  • Vi fokuserer på bedre fremkommelighed for cyklister: Det skal være nemmere at vælge cyklen som det oplagte transportmiddel i hverdagen - fx via "grønne bølger" for cyklister og velholdt og sammenhængende cykelinfrastruktur. ( LANDSMØDE 2022) Vi vil gerne pege på forbedringsmuligheder og samle opbakning til lokale problemer med bestemte strækninger.

  • Vi har en repræsentant i Trafiksikkerhedsudvalget i Herning Kommune.

  • Vi fokuserer også på cyklen som en del af grøn omstilling i Danmark: Cyklen er en vigtig del af løsningen, hvis Danmark skal nå klimamålet om at reducere CO2 udledning med 70% i 2030. Vi skal bl.a. flytte unge bilister over på (el-)cykler og gøre det nemmere at kombinere cykel med off.transport. ( LANDSMØDE2022) Sende nye delegerede til Landsmøde, så de aktivt lærer vores organisation at kende.

  • Vi deltager gerne i cykel-debatten i den lokale presse.

  • Vi arbejder på at få cyklen ind i flere børns, unges, voksnes og pensionisters liv igen. Tænk på de store sundhedsfordele, som følger med den daglige cykeltur. (LANDSMØDE 2022)

  • Alle skolebørn skal ud af forældre-bilen og opleve glæden ved selv at cykle. Gerne sammen med en forælder. Vi kan invitere nyvalgte byrådsmedlemmer på cykeltur og evt. fremvise svag infrastruktur, hvis det findes. Børn skal have en sikker skolevej.

Næstformand og sekretær

Trine Lindhardt Gaarsdahl (Færdselssikkerhedsrepræsentant - kontakt til kommunen),
mail: trine.benny@gmail.com 60 22 40 80

Kasserer

Carsten Markussen, mail: carstenmarkussen@gmail.com

Revisor

Kurt Poulsen, mail: kp47@hotmail.dk

Referater og vedtægter

Vedtægter

Læs generalforsamlingsreferater her

Læs bestyrelsens beretning 2019

Billeder

Små cyklister