Ønskeliste til Hillerød Kommune - Hillerød by 2023-2026

Ønskeliste til HiIlerød Kommune 12. januar 2022 - Link til ønskelisten

Ønskeliste til Hillerød Kommune - Hillerød by 2022-2025

Ønskeliste til HiIlerød Kommune 12. januar 2022 - Link til ønskelisten

Høringssvar vedrørende projektforslag til stier i Favrholm:

Salpetermosestien og Pøleåstien

Klik på dette link

Ønskeliste til Hillerød Kommune

Ønskeliste til HiIlerød Kommune 3. marts 2020 - Link til ønskelisten

Klimastrategi for Hillerød Kommune

Cyklistforbundet Hillerøds høringssvar til denne ny klimastrategi: Klik på dette link

Møde med Hillerød Kommune Trafik, Vej og Park 2. oktober 2020

Se omtale i "Referater og vedtægter"